english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání

VOLBY

Informace k hlasování ve volbách do PSP ČR ve volebním okrsku ZÚ ANKARA - časté dotazy

info_1

Základní rekapitulace informací k hlasování ve volbách do PSP ČR ve volebním okrsku ZÚ ANKARA (volební okrsek č. 75). více ►

Hygienická a protiepidemická opatření při organizaci a v průběhu voleb

varovani_symbol

Pro volby do PSP ČR bylo vydáno mimořádné opatření, kterým Ministerstvo zdravotnictví ČR upravuje postup k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2. více ►

Lhůta pro předání písemné žádosti o vydání voličského průkazu

Lhůta pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu končí dne 6. října 2021. Lhůta pro doručení písemné žádosti o vydání voličského průkazu v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě zaslané… více ►

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

vlajka_ceske_republiky

O Z N Á M E N Í o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR více ►

Státní volební komise vylosovala čísla politických stran, hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny 2021

vlajka_ceske_republiky

Státní volební komise na svém 179. jednání dne 24. srpna 2021 vylosovala čísla pro označení hlasovacích lístků politických stran, politických hnutí a koalic pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které se budou konat ve… více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 8. a 9. října 2021

vlajka_ceske_republiky

seznam zaregistrovaných kandidátních listin v Ústeckém kraji více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 8. a 9. 10. 2021 - upozornění na konec lhůty pro zápis do zvláštního seznamu voličů

vlajka_ceske_republiky

Vzhledem k blížícímu se konci termínu zásadní lhůty pro možnost podání žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů (ZSV) dne 29. srpna 2021 upozorňujeme na možnost zápisu. více ►

Informace o způsobu hlasování na zastupitelských a konzulárních úřadech České republiky v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných v roce 2021.

volby

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České republiky svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb., v částce 248, která byla rozeslána dne 31. prosince 2020. více ►

Informace pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky HLASOVÁNÍ NA VOLIČSKÝ PRŮKAZ

volby

Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. více ►

Hlasování v zahraničí ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

volby

Volič může hlasovat v zahraničí ve zvláštním volebním okrsku při zastupitelském a konzulárním úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem (dále jen „zastupitelský úřad“). více ►

Hlasování v zahraničí (2021)

Informace pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky více ►

Zápis do zvláštního seznamu voličů

Na zastupitelských úřadech v zahraničí lze volit pouze v rámci voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a v rámci přímé volby prezidenta republiky. více ►

Vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem

Informace pro české občany, kteří mění místo trvalého či dlouhodobého pobytu v zahraničí, případně se z dlouhodobého pobytu v zahraničí vracejí z zpět do České republiky. více ►

Voličský průkaz

Informace o možnostech volit s voličským průkazem ve volbách do zastupitelstev krajů, volbách do Senátu, volbách do Poslanecké sněmovny, volbách do Evropského parlamentu a volbě prezidenta. více ►

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (8. a 9. října 2021)

volby_2013

Prezident republiky vyhlásil na dny 8. a 9. října 2021 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 611/2020 Sb. (pdf, 95 kB). Přehled termínů a lhůt pro volby do Poslanecké sněmovny… více ►