english  türkçe  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Wiki Common
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Mezinárodní nákladní doprava v Turecku

Řidiči kamionové dopravy z celkem 66 zemí měli od 21. března 2020 faktický zákaz vjezdu do Turecka. Toto opatření bylo doprovázeno řadou nejednoznačností a stížnostmi, na což turecké Ministerstvo vnitra zareagovalo vydáním právně závazného nařízení 9. dubna toho roku.

Zákaz vstupu do Turecka platný i pro české dopravce se tímto ruší. V platnost ovšem vchází 14 denní karanténa platná pro každého řidiče mezinárodní dopravy, až na výjimky viz níže, kterou si je třeba odbýt na k tomu tureckou stranou určených místech. Dále byla přijata celá řada opatření upravujících podmínky, za kterých mohou mezinárodní přepravci v Turecku operovat.

Řidiči mezinárodní nákladní dopravy přijíždějící do Turecka, na základě nařízení tureckého Ministerstva vnitra č. 89780865-153-E.6360 09/04/2020, musí v současnosti počítat s celou řadou závazných opatření.Každý přijíždějící řidič bude podroben zdravotnímu testu a jen ti nevykazující známky nemoci budou vpuštěni do země. Dezinfikováno bude i jejich vozidlo. Řidiči mají dále povinnost nosit na místech, kde může dojít ke kontaktu s dalšími osobami, chirurgické masky. Těch musí mít dostatek na celou dobu svého pobytu v Turecku, stejně tak jako dezinfekčních prostředků pro osobní potřebu. Řidiči mezinárodní dopravy také musí počítat s tím, že turecké orgány mají možnost upravit jejich trasu dle vlastní potřeby. Nařízení též zmiňuje, že ve vybraných případech bude vozidlům přidělena policejní eskorta.

Hranice Turecka bude ovšem možné pro mezinárodní přepravce překročit až po absolvování povinné 14 denní karantény. Regule Ministerstva vnitra také zmiňuje, že je možné přeložit náklad na k tomu na hranicích určených místech do kamionů s tureckým řidičem tak, aby bylo možné se karanténě vyhnout. V případě, že řidiči mezinárodní dopravy splní požadavky umožňující jejich vjezd do Turecka, budou místními úřady vyzvání k podepsání dokumentu, ve kterém se zaváží nedělat jiné než povinné přestávky a také k tomu, že opustí Turecko v nejkratší možné době.

Nařízení zmiňuje, že pokud se jedná o převoz zdravotnického materiálu či potravin, jež jsou pro Turecko urgentní povahy, bude možné přistoupit k výměně řidičů na hranici či jiným opatřením (které ovšem nejsou specifikována), které průjezd tohoto nákladního vozu umožní. Výše zmíněná nařízení se netýkají pouze bulharských, gruzínských, ázerbajdžánských řidičů a také přepravců z oblasti Nachičevanu. Turecké úřady si dále vyhrazují pravomoc pokutovat nedodržení výše zmíněných opatření při výjezdu mezinárodního dopravce z Turecka.

Velvyslanectví České republiky v Ankaře doporučuje českým přepravcům sledovat aktuální opatření na stránkách turecké Asociace mezinárodních přepravců.  

 

Pavel Daněk, obchodní rada Velvyslanectví ČR v Ankaře