english  türkçe  česky 

Advanced search
Article notification Print Decrease font size Increase font size

Visa and Consular information

Information

Konzulární oddělení zastupitelského úřadu České republiky v Ankaře tímto sděluje, že v následující pracovní dny z technických důvodů nebudou poskytovány služby pro veřejnost:

  • 24/12/2021

Uvedené opatření se nedotýká funkčnosti poskytování asistence českým občanům v nouzi, kteří nachází v konzulárním obvodu zastupitelského úřadu České republiky v Ankaře.

 Consular Department of the Embassy of the Czech Republic in Ankara hereby informs that for the following working days, for technical reasons, services will not be provided to the public:

  • 24/12/2021

This measure does not affect the functionality of providing assistance to Czech citizens in need who are located in the consular district of the Embassy of the Czech Republic in Ankara.