česky  kazašsky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení data registrace - dlouhodobá víza a pobyty

Velvyslanectví České republiky oznamuje, že došlo ke změnám v objednávání termínů pro podání  dlouhodobá víza a pobyty.

Pozor, žadatelé se budou registrovat prostřednictvím e-mailové adresy visa_astana@mzv.cz
Na období od 16.2.23 do 15.4.2023 bude k dispozici 48 míst pro žadatele, kteří se úspěšně registrovali.
Objednávání bude zahájeno dne 30.1.2023 v 15:00 místního času (Kazachstán).

ZÚ Astana bude v přijímat pouze níže uvedené žádosti.

Povolení k dlouhodobému a trvalému pobytu za účelem společného soužití rodiny na území a žádosti o dlouhodobé vízum za účelem rodinným.

 Povolení k dlouhodobému pobytu za účelem vědeckého výzkumu a žádostí o oprávnění k pobytu nad 90 dnů manželů a nezletilých dětí vědeckých pracovníků.

Povolení k trvalému pobytu pro krajany (jsou-li podány cizinci zařazenými do vládního programu dle usnesení vlády č. 1014/2014)

Dlouhodobá víza za účelem kulturním, sportovním.

Modrá karta.

Dlouhodobá víza za účelem podnikání.

Upozorňujeme, že počínaje tímto termínem se již nebude využívat alfanumerický kód, místo něj  je do předmětu zaslaného e-mailu  zapotřebí uvést POUZE jedinečné číslo cestovního pasu žadatele. 
Na e-maily, které budou mít v předmětu zprávy uvedeny jiné informace než samotné číslo cestovního pasu a na e-maily, které budou doručeny do e-mailové schránky visa_astana@mzv.cz před zahájením objednávání (tedy před stanoveným dnem a hodinou) a na vícečetné e-maily zaslané jedním žadatelem nebude brán žádný zřetel a budou považovány za neplatné.
Každý žadatel může zaslat pouze 1 e-mail. V případě, že jeden žadatel  zašle v daném termínu více e-mailů,  bude z tohoto termínu objednávání automaticky vyřazen, a to i v případě,  že  e-maily budou zaslány z více e-mailových adres.  Upozornění  o vyřazení  bude zasláno pouze na první zjištěný duplicitní e-mail žadatele.  V případě, že bude zjištěna skutečnost, že žadatel již  podal žádost  o dlouhodobé vízum či dlouhodobý/trvalý   pobyt v minulých měsících a tato žádost je v řízení, bude jeho  e-mail taktéž vyřazen z dalšího zpracování a považován za neplatný.


E-mail musí vždy obsahovat další identifikační údaje žadatele: jméno, příjmení, datum narození, kontaktní telefon a e-mail a uvedení účelu pobytu: sloučení rodiny, vědecký výzkum.
Přílohou e-mailové žádosti musí být kopie následujících dokumentů:
·        naskenovaná kopie datové stránky cestovního dokladu žadatele (v pdf formátu),
·        naskenovaný dokument prokazující účel pobytu (např. rodný list, oddací list, pobytovou kartu v případě sloučení v pdf formátu,)


Bez uvedených náležitostí je objednávka neplatná a nebude na ni brán zřetel, resp. bude bez další odpovědi žadateli vyřazena ze zpracování.
Žádosti budou zpracovány chronologicky podle času jejich obdržení. Žádosti splňující veškeré náležitosti obdržené do naplnění kapacity budou zodpovězeny automatickým e-mailem a poté zpracovány do 7 dnů. Žádosti splňující veškeré náležitosti obdržené nad limit kapacity obdrží automatickou odpověď o tomto faktu a termín jim z důvodu naplnění kapacity přidělen nebude.
Přidělené termíny jsou neměnné.

O zařazení žadatelů rozhoduje Vízový odbor  Ministerstva zahraničních věcí ČR a Zastupitelský úřad ČR v Astaně do tohoto systému nemůže zasahovat.

Upozorňujeme, že pokusy o hromadné zasílání registrací pomocí softwarových nástrojů mohou být antispamovým zabezpečením domény mzv.cz v zájmu zajištění funkčnosti systému pro všechny žadatele vyhodnoceny jako spam, v důsledku čehož nebude k takovýmto registracím přihlíženo.