česky  kazašsky  по-русски 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky

Oznámení

 

 

 

                                                                             O Z N Á M E N Í 

                                             o době a místě konání volby prezidenta republiky

 

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Astaně, Republika Kazachstán

podle § 16 písmena d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),

o z n a m u j e :

 

1.

Volba prezidenta republiky se uskuteční

 

dne 13.1.2023 od 14,00 do 22,00 hodin a

 

dne 14.1.2023 od 08,00 do 14,00 hodin.

 

Případné druhé kolo volby prezidenta republiky se uskuteční

 

dne 27.1.2023 od 14,00 do 22,00 hodin a

 

dne 28.1.2023 od 08,00 do 14,00 hodin.

 

 2

Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 60

 

je volební místnost na zastupitelském úřadě České republiky v Astaně BC Q2, Kabanbay Batyr 15/1 - 7. patro,  010000, Astana, Republika Kazachstán.

 

 

 

Pro voliče,

 

kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 60, tj v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu: Republika Kazachstán, Republika Kyrgyzstán.

 

 

 

 

3.

Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem.

 

 

4.

Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 4. prosince 2022.

 

5.

Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (viz dále).

 

 

6.

Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz (§41, odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky).

 

 

7.

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

 

 

 

 

 

 

 

V Astaně dne 29.11.2022                                                              Rudolf   H y k l         

                                                                                                       vedoucí zastupitelského úřadu