ελληνικά  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Řecko - platná karanténní opatření

Na celém území Řecka platí přísná karanténní opatření včetně zákazu vycházení ve večerních a nočních hodinách, neopodstatněného denního vycházení a přesunů mezi okresy. Délka zákazu nočního vycházení je odstupňována podle výskytu onemocnění covid-19 v oblasti.
Pro všechny cestující do Řecka nezávisle na výchozí destinaci a státní příslušnosti je povinná preventivní 7denní karanténa. V případě pozitivního výsledku kontrolního přetestování při příletu nebo v přístavu, je povinná karanténa 14denní. Na pozemní hranici může být pozitivní test důvodem k odepření vstupu do země.


Cestování do/z Řecka:


VŠICHNI CESTUJÍCÍ do Řecka, nezávisle na výchozí destinaci, státní příslušnosti a způsobu vstupu do země, mají povinnost:

  • nejpozději 24 hodin před vstupem na území Řecka vyplnit a odeslat oficiální elektronický registrační formulář, tzv. Passenger Locator Form (PLF), který je spolu s návodem k dispozici na řecké vládní platformě https://travel.gov.gr/#/ (platí pro všechny cestující nad 18 let);
  • při vstupu předložit negativní PCR test provedený v akreditované laboratoři země původu nebo tranzitu, který nesmí být starší než 72 hodin od odběru vzorku a potvrzení negativní diagnózy musí být vystaveno v anglickém jazyce s uvedením jména cestujícího a čísla jeho cestovního dokladu (platí pro všechny cestující starší 10 let);
  • podrobit se případnému antigennímu přetestování na místě vstupu (hraniční přechod či letiště) - POZOR: cestující kontrolně testovaní na letišti nebo v přístavu musí v případě pozitivního výsledku zůstat 14 dní v karanténě na jimi udané adrese (event. v úřady určeném hotelu), cestující testovaní na pozemní hranici nebudou v případě pozitivity vpuštěni do země;
  • setrvat po vstupu v preventivní 7denní karanténě na místě udaném v registračním (PLF) formuláři. V případě pozitivního výsledku kontrolního přetestování při příletu nebo v přístavu, je povinná karanténa 14denní. Na pozemní hranici může být pozitivní výsledek kontrolního testu důvodem k odepření vstupu do země. Cestující z Velké Británie se na závěr karantény musí podrobit novému PCR testu a v případě pozitivity pokračovat v karanténě po dalších 7 dní.  Porušení karantény je pokutováno částkou 5.000 eur.  

Mezinárodní letiště zůstávají otevřená, jejich provoz je však omezen. S ohledem na zákaz přesunu mezi okresy (prefekturami) je omezen také provoz vnitrostátní letecké dopravy na cesty ze zdravotních, profesionálních/podnikatelských a závažných rodinných (spojení rodiny) důvodů nebo k návratu do místa bydliště. Zcela přerušené zůstává osobní letecké spojení s Albánií, Severní Makedonií, Tureckem a španělskou provincií Katalánsko.
Výjimky: nákladní doprava, podpora zdravotnického systému, repatriace řeckých občanů ze zahraničí a cizích státních příslušníků do vlasti, státní, humanitární, vojenské, požární a technické lety, lety Frontexu, přistání k doplnění paliv nebo v ohrožení.
Pro bližší informace kontaktujte letecké společnosti.

Další informace najdete v článcích Řecko – cestování z/do ČR v souvislosti s Covid-19

Mimořádná karanténní opatření na území Řecka:


Území Řecka je v závislosti na výskytu onemocnění covid-19 rozděleno na žluté oblasti s kontrolovaným výskytem a červené se zvýšeným epidemiologickým nábojem (aktuální situace viz oficiální mapa: Covid-map | CoVid19.gov.gr ).

Na celém území Řecka, tedy ve žlutých i červených oblastech, platí zákaz neopodstatněného denního vycházení a vycházení ve večerních a nočních hodinách.

Pohyb mimo místo bydliště je povolen pouze:

- od 5.00 do 21.00 hod. ve žlutých a od 5.00 do 18.00 hod v červených oblastech pro cesty z/do zaměstnání (v pracovní době s potvrzením zaměstnavatele nebo místopřísežným prohlášením v případě OSVČ) a dále na cesty:

  • 1 - do lékárny nebo k lékaři na základě předem určeného termínu návštěvy,
  • 2 - na nákup potravin, nelze-li objednat donášku do domu, a od 18. 1. rovněž na nákup spotřebního zboží,
  • 3 - do veřejné instituce nebo banky, nelze-li vyřešit elektronicky,
  • 4 - k osobě vyžadující péči a pomoc nebo jako doprovod nezletilých dětí do školy (s potvrzením školy),
  • 5 - na svatby, křtiny, pohřby nebo pro zajištění kontaktu rozvedených rodičů s dětmi (dle příslušných ustanovení),
  • 6 - na procházku, fyzickou aktivitu v přírodě nebo vycházku s domácími zvířaty (max. v páru při dodržení bezpečnostní vzdálenosti 1,5 m od ostatních osob).

- od 21.00 do 5.00 hod. ve žlutých a od 18.00 do 5.00 hod v červených oblastech na cesty z/do zaměstnání (s potvrzením zaměstnavatele nebo místopřísežným prohlášením v případě OSVČ) a za účelem (1) nebo venčení domácích zvířat v bezprostřední blízkosti bydliště (6).

Před opuštěním bydliště je třeba oznámit účel cesty na číslo 13033 formou bezplatné SMS obsahující výše uvedené číslo účelu (1, 2, 3,..., 6) mezera jméno, příjmení, adresa bydliště. Po opuštění bydliště je nezbytné mít u sebe mobilní telefon, ze kterého byla zpráva odeslána, a doklad totožnosti (OP nebo pas). Porušení je pokutováno částkou 300 EUR.

Platí zákaz opustit okres (prefekturu) bydliště. Vnitrostátní železniční, letecké a dopravní spojení je omezeno.

Na celém území Řecka je povinná rouška ve všech uzavřených veřejných prostorách (tedy i na pracovištích) a na otevřených prostranstvích. Do MHD je vstup bez roušky zakázán. V osobním automobilu není rouška povinná jen v případě, že řidič jede sám nebo s nejbližšími členy jeho rodiny. Výjimky se vztahují na individuální a kolektivní sportovní aktivity včetně cyklistiky, děti do 3 let a osoby s lékařsky potvrzenými dýchacími problémy. Porušení je pokutováno částkou 300 EUR.

Ve žlutých oblastech jsou v provozu maloobchodní prodejny, lékárny, čerpací stanice, veřejné stravování pouze pro objednávky s sebou a donáškοu do domu, vybrané opravny (automobilů, elektroniky apod.), velkoobchod, průmysl a hotely (bez stravovacích služeb).
V červených oblastech je omezen provoz maloobchodních prodejen s výjimkou potravin a základních potřeb (zboží si lze objednat elektronicky a odebrat v prodejně nebo v případě kadeřnictví, knihkupectví a prodejen obuvi či oděvů se objednat do prodejny na konkrétní hodinu).   

V osobním automobilu smí cestovat kromě řidiče jen 1 osoba (s výjimkou nezletilých dětí), v taxíku max. 2 zákazníci.

Církevní obřady a bohoslužby se mohou konat jen s omezeným počtem věřících a pohřby s účastí maximálně 9 pozůstalých.