ελληνικά  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Návrat do ČR se musí povinně hlásit

(Archivní článek, platnost skončena 23.04.2020.)

Od 7. do půlnoci 27. dubna 2020 jsou všichni občané, kteří se vracejí z Řecka do České republiky, povinni předem oznámit datum a způsob repatriace, tj. odjezdu zpět do ČR, zastupitelskému úřadu České republiky v Řecku vyplněním online formuláře.

Od 7. dubna 2020 s účinností do půlnoci 27. 4. 2020 se na základě usnesení vlády č. 387 nařizuje občanům ČR, jejich rodinným příslušníkům a cizincům pobývajícím s přechodným pobytem nad 90 dnů nebo trvalým pobytem na území ČR, kteří se vracejí na území České republiky, předem oznámit datum a způsob repatriace zastupitelskému úřadu ČR příslušnému pro zemi, ze které odjíždějí. 

Oznámení o návratu do ČR lze učinit vyplněním formuláře na webu MZV, (anglická verze formuláře ZDE).

Po překročení hranic ČR k cestě do místa bydliště není povoleno využívat veřejnou hromadnou dopravu a taxislužbu

Pokud občan nemá k dispozici možnost individuální dopravy (tj. auto na letišti nebo odvoz prostřednictvím příbuzných), lze v oznámení požádat o odvoz zajišťovaný zdarma Policií ČR. 

V případě odvozu zajištěném rodinným příslušníkem nemusí rodinný příslušník, který repatriovanou osobu přepravuje, sám do karantény, pokud všechny osoby v autě budou mít ochranné prostředky na obličeji (roušku apod.).

Vzhledem k nyní již omezenému plánu repatriací organizovaných přímo Ministerstvem zahraničních věcí ČR, bude MZV výše zmíněné údaje předávat hygienickým stanicím v ČR.

Zdroje:
Usnesení vlády České republiky č. 387 ze dne 6. 4. 2020, Sbírka zákonů 150/2020, částka 56 - Usnesení vlády ČR 387/6.4.2020 (PDF, 103 KB)

MZV ČR – Repatriace - oznamovací povinnost  


Kontakty na zastupitelský úřad České republiky v Řecku:
E-mail: athens@embassy.mzv.cz    
Telefonní spojení využívejte jen v opravdu nezbytných případech. 
konzulární oddělení velvyslanectví ČR:
- v pracovní době (po - pá 07:30 - 16:00) +30 210 67299 14 nebo -12, -22
- po pracovní době v neodkladných případech a v situaci ohrožení života občana ČR:
+30 6944 733769