ελληνικά  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Sčítání lidu, domů a bytů 2021 v České republice

(Archivní článek, platnost skončena 10.10.2021.)

AKTUÁLNÍ UPŘESNĚNÍ pro občany ČR dlouhodobě žijící v zahraničí k probíhajícímu sčítání lidu, domů a bytů v České republice, které bylo prodlouženo do 11. května 2021.

Koho se sčítání týká

Sečíst se musí i ti občané, kteří sice trvalý pobyt v Česku nemají, ale ve skutečnosti v rozhodný okamžik (půlnoc z 26. 3. 2021) na území České republiky žijí, tj. například se vrátili z ciziny, ale ještě se nepřihlásili k pobytu. Jinými slovy, každý občan, který má v Česku evidovaný trvalý pobyt (přesněji ho měl o půlnoci z 26. na 27. března 2021), se sčítá. Nezáleží na tom, kde ve světě žije a jaké má další občanství. Nezáleží ani na tom, kde je v zahraničí hlášen k pobytu. Týká se to většiny českých občanů žijících v zahraničí, protože málokdo si při vystěhování oficiálně ukončuje trvalý pobyt. Občanů žijících v zahraničí, kteří mají na území Česka ukončený pobyt, se sčítání netýká.

Pokud tedy bydlí naši občané v zahraničí a nemají v České republice trvalý pobyt, ani nebudou v rozhodný okamžik na území ČR přítomni, nemusí vyplňovat sčítací formulář. Pokud bydlí v zahraničí, ale stále mají trvalý pobyt v Česku, je nutné sčítací formulář vyplnit.

Mimo území ČR nejsou k dispozici tištěné formuláře. Od 27. března do 11. května je však možné se odkudkoliv sečíst přes internet na platformě www.scitani.cz.

Pro jinojazyčné osoby jsou k dispozici verze sčítacích formulářů, případně vysvětlivky v jazycích běžných na našem území.

Cizinci žijící v ČR

Účastnit se sčítání jsou povinni i cizinci, kteří mají v České republice trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dní. Dále pak fyzické osoby, kterým byl udělen v České republice azyl, tzv. doplňková ochrana nebo dočasná ochrana. Pro uvedené osoby existují různé jazykové verze online formulářů, případně listinných sčítacích formulářů.

Osoby v zahraničí

Sečíst se musejí i osoby v zahraničí (občan ČR nebo cizinec), které měly k rozhodnému okamžiku trvalý či přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů v ČR. Sčítání online umožňuje osobám v zahraničí splnit svoji povinnost prakticky kdekoli. Možnost sečíst se online byla prodloužena do 11. 5. 2021.

V cizině je dostupný pouze elektronický sčítací formulář na www.scitani.cz. K přihlášení do elektronického sčítacího formuláře lze použít elektronickou identitu včetně tzv. bankovní identity (eidentita.cz) nebo datovou schránku fyzické osoby.

Pokud respondent nevyužije elektronickou identitu, ani datovou schránku, může se ověřit zadáním údajů o datu narození, čísle a druhu elektronicky čitelného identifikačního dokladu vedeného v základním registru obyvatel. Lze tedy použít platný občanský průkaz nebo "běžný" (nikoli diplomatický či služební) cestovní pas vydaný v České republice.

Jestliže občan nemůže využít výše uvedené možnosti a bydlí v domácnosti s někým, kdo se může jedním z výše uvedených způsobů přihlásit, může tato osoba založit elektronický formulář a přidat ostatní členy domácnosti do společného formuláře pomocí rodného čísla.

Není-li možné využít ani jednu z uvedených možností, je nutné zajistit vyplnění listinného formuláře, který lze získat pouze v ČR. Pokud se občan do ČR nedostane, může požádat příbuzného nebo jinou blízkou osobu, která za něj formulář v Česku vyzvedne, vyplní a odevzdá.

Podrobnosti naleznete v dopise předsedy Českého statistického úřadu ->Dopis předsedy ČSÚ k podrobnostem sčítání v zahranicí (PDF, 302 KB)

Nesplnění povinnosti sečíst se

Pokud někdo nesplní svou zákonnou povinnost, bude sečten v omezeném rozsahu na základě údajů, které jsou k dispozici v databázích státu. Za neposkytnutí údajů lze podle zákona uložit pokutu do výše 10 000 Kč (§ 24 odst. 8 zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021).


Informace Českého statistického úřadu o sčítání jsou dostupné na portálech  www.scitani.cz a www.czso.cz.

SČÍTÁNÍ LIDU 2021 - LETÁK (PDF, 2 MB)