česky  ελληνικά  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Covid-19 – aktuální podmínky cestování do Řecka a návratu do ČR

Informace o podmínkách pro vstup a pobyt v Řecku a návrat do České republiky v závislosti na epidemické situaci v obou zemích.

S platností od 27. března 2023 byla v Řecku zrušena veškerá preventivní opatření proti šíření onemocnění Covid-19 s výjimkou karanténních opatření ve zdravotnických zařízeních.


VSTUP NA ÚZEMÍ ŘECKA

Cestující z ČR a ostatních zemí nemusí při vstupu do Řecka předkládat doklad o bezinfekčnosti ani vyplňovat příjezdový formulář.

Specifické vstupní podmínky platí pouze pro přímé lety z Číny. Všem cestujícím bez ohledu na státní příslušnost, kteří přilétají přímými lety z Číny, je nařízením vlády Řecké republiky povolen vstup do Řecka pouze s negativním výsledkem molekulárního PCR testu na covid-19 provedeného nejdéle 48 hodin před odletem nebo RT antigenního testu provedeného nejdéle 24 hodin před odletem. Testy musí pocházet z veřejné nebo soukromé laboratoře země, která byla za tímto účelem certifikována příslušným národním orgánem, výsledek musí být v angličtině a musí být uvedeno celé jméno cestujícího shodné se jménem v cestovním dokladem. Všichni cestující z Číny jsou rovněž povinni používat během letu i na letišti respirátor třídy FFP2, N95 nebo KN95.


PODMÍNKY V MÍSTĚ

Od 27. 3. 2023 byla v Řecku zrušena veškerá preventivní opatření proti šíření onemocnění Covid-19.

Pacienti před hospitalizací, plánovaným chirurgickým zákrokem nebo před vyšetřením, které může vyvolat rozptyl kapénkové nákazy, jakož i doprovod a návštěvníci hospitalizovaných pacientů musí předložit potvrzení o negativním výsledku PCR/RAT testu. Povinnost se netýká urgentních případů na pohotovosti.


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

Pokud u občana či rezidenta ČR bude diagnostikována pozitivita na Covid-19, musí dbát instrukcí řeckých úřadů a na základě jejich rozhodnutí se podrobit izolaci nebo karanténě.

Izolace/Karanténa:

Pozitivně testované osoby jsou povinny nahlásit onemocnění ubytovacímu zařízení. Odpovědný lékař nebo zdravotník hotelu oznámí tuto skutečnost Organizaci veřejného zdraví (EODY ). Hotely by měly poskytnout karanténní pokoje pro pozitivní případy, u nichž je nutná izolace v souladu se stanoviskem lékaře, spolupracujícím s ubytovacím zařízením.

U asymptomatických pozitivních osob nebo s mírnými příznaky, které nevyžadují hospitalizaci, je doporučena izolace případu po dobu 5 dnů, která je zakončena bez dalšího testování.

Pokud je z jakéhokoli důvodu nutná přeprava pozitivních osob dopravními prostředky, je povinné použití roušky s vysokou ochranou (FFP2, KN 95).

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Na rozdíl od minulých dvou let, kdy řecký stát poskytoval karanténní ubytování v hotelích zdarma, jsou všichni turisté od května 2022 povinni zařizovat si toto ubytování a uhradit za něj náklady již sami.

Testování:

PCR i antigenní testy provádí v Řecku celá řada autorizovaných laboratoří a lékáren. Pro použití v zahraničí je třeba se ujistit, že vydané písemné potvrzení v listinné nebo elektronické podobě bude v angličtině a bude obsahovat potřebné náležitosti. Upozorňujeme, že zejména u antigenních testů to nebývá vždy pravidlem.

Testovat se je možné na letištích v Athénách a v Soluni. Bližší informace:
→  Athens Medical Group IATRIKO
→  Informace Athénského mezinárodního letiště o cestování v podmínkách pandemie covid-19

Doporučujeme požádat o informace o možnostech testování v akreditovaných laboratořích v místě pobytu svoji CK, hotel nebo obecní úřad.

Jednorázové samotesty k rychlé detekci antigenu Sars-CoV-2 jsou běžně k dostání v lékárnách.

Léčba:

V případě vážného průběhu onemocnění může být nutná hospitalizace v nemocnici. Budou evidovány kontaktní údaje příbuzných pacienta pro případ, že pacient nebude schopen komunikovat nebo zemře, a bude třeba jeho předběžný souhlas s případným chirurgickým zákrokem.

Evropský průkaz zdravotního pojištění by měl krýt náklady na akutní zdravotní péči, nikoliv však nutně všechny náklady s případnou léčbou spojené. Důrazně se proto českým cestovatelům doporučuje uzavření takového cestovního pojištění, které by krylo všechny případné náklady s onemocněním Covid-19 spojené (prodloužení pobytu v případě onemocnění nebo karantény, náhradní doprava do ČR, repatriace do ČR v případě vážného zdravotního stavu, převoz ostatků v případě úmrtí), a také aby byli zajištěni dostatečnými vlastními finančními prostředky.

Upozorňujeme na komplikace, které mohou vyplynout z jazykové bariéry a izolace, kterou onemocnění Covid-19 vyžaduje. Běžným cizím komunikačním jazykem v Řecku je angličtina. Rovněž upozorňujeme na skutečnost, že v řeckých státních nemocnicích je sanitární péče u lůžka pacientova odlišná od nemocnic v ČR: je zajišťována buď (a) rodinnými příslušníky pacientovými, nebo (b) soukromou ošetřovatelkou (tzv. apoklistiki), kterou si rodina musí najmout a za jejíž služby je zapotřebí zaplatit (cena je až 100 EUR za 24 hodin, platí se každodenně). V případech závažnějšího zranění, operace, akutního onemocnění apod., kdy je pacient odkázán na nezbytnou sanitární pomoc jiných osob (základní hygienická péče o těžce pohyblivého pacienta na lůžku, příjem potravy atd.) musí rodina nebo doprovázející osoby tuto péči zajistit. Diplomované zdravotní sestry (tzv. nosilevtries) poskytují v Řecku pouze specializované terapeutické úkony.

Kontakty na řeckou Organizaci veřejného zdraví/EODY → tel. +30 210 52 12 821, +30 210 52 12 048. Zde lze telefonicky konzultovat otázky zdravotního stavu, délku karantény apod.


TRANZIT

Pro tranzit osobní dopravy platí stejná pravidla jako pro vstup do Řecka.

Před cestou do/z Řecka automobilem doporučujeme ověřit si podmínky v zemích, přes které budete tranzitovat, v Rozcestníku informací k cestování do zahraničí.


UŽITEČNÉ KONTAKTY

  • Portál Athénského mezinárodního letiště → https://www.aia.gr/traveler/travellers-info/faq-for-covid19/ 
  • Podmínky vstupu do země → Protocol for Arrivals in and Departures from Greece - travel.gov.gr
  • Řecká organizace veřejného zdraví - National Public Health Organization of Greece (EODY) →  https://eody.gov.gr/ (v řečtině), tel: +30 210 52 12-821/-048
  • Kontakty na hlavní přístavy: Pireus → tel: +30 210 4172675, Patras → tel: +30 26136 15400,  Igoumenitsa → tel: +30 26650 99400, Kerkyra/Korfu → tel: +30 26610 45551, 26610 39824
  • Tísňová linka 112 
  • Informační centrum Ministerstva zahraničních věcí ČR pro cesty do zahraničí → tel: +420 222 264 222 (08.00 – 16.00 hod v pracovní dny)
  • Konzulární oddělení Velvyslanectví ČR v Athénách → tel: +30 210 67 299 14 a/nebo -12 (07.30 – 16.00 hod. VEČ v pracovní dny)

Linka velvyslanectví pro pomoc v nouzi (úmrtí, hospitalizace, nehody, zadržení nebo uvalení vazby, oběti trestných činů, ztráta nebo odcizení cestovních dokladů nebo finančních prostředků): +30 6944 733769 (po pracovní době – na této lince se neposkytují cestovní informace)


PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Aktuální informace o podmínkách návratu do ČR naleznete na webových stránkách Ministertsva zahraničních věcí ČR v článku Pravidla návratu do ČR