ελληνικά  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace o státní zdravotní péči poskytované návštěvníkům Řecka

Řecká Národní zdravotnická síť 1. stupně (řecká zkratka PEDY, do března 2014 EOPYY) informuje občany členských států EU o rozsahu státních zdravotnických služeb poskytovaných v Řecku občanům těchto zemí. Bližší informace najdete níže. UPOZORŇUJEME, že státní zdravotní péče se vztahuje pouze na NEZBYTNOU ZDRAVOTNÍ PÉČI. NADÁLE PROTO ZŮSTÁVÁ V PLATNOSTI DOPORUČENÍ UZAVŘÍT NA DOBU POBYTU V ŘECKU PŘIPOJIŠTĚNÍ !!


Ředitelství mezinárodních vztahů Národní zdravotnické sítě 1. stupně (řecká zkratka PEDY, do března 2014 Národní organizace pro poskytování zdravotnických služeb - EOPYY) Ministerstva zdravotnictví Řecké republiky zaslalo velvyslanectvím členských států EU a Evropského hospodářského prostoru (Island, Norsko, Lichtenštejnsko, Švýcarsko) sídlícím v Řecku informační leták (č.j. 25562/25.6.2012), v němž informuje o rozsahu státních zdravotnických služeb poskytovaných bezplatně v Řecku návštěvníkům přijíždějícím z těchto zemí.

- Krátkodobá návštěva Řecka:

Držitelé Evropského průkazu zdravotního pojištění mají v akutních případech nárok na nezbytné lékařské ošetření ve všech zdravotnických zařízeních sítě PEDY (dřive EOPYY). Rozsah poskytnuté péče závisí na závažnosti konkrétního případu, kterou posoudí lékař, a na délce pobytu. U chronických zdravotních problémů se mezi akutní péči řadí též hemodialýza a kyslíková terapie. 

- Dlouhodobý pobyt či vyslání do Řecka:

Držitelé evropských formulářů E106, E109, E121, E 102 či S1 musí nejprve navštívit místně příslušnou pobočku Ústavu sociálního pojištění (řecká zkratka IKA-ETAM), konkrétně její registrační oddělení, kde na základě formuláře vystaveného v ČR získají řeckou zdravotní knížku a jejím prostřednictvím přístup k veškeré zdravotní péči, kterou poskytuje PEDY (dříve EOPPY) řeckým pojištěncům, a za stejných podmínek a postupů, jaké platí pro řecké pojištěnce.

Držitelé formulářů E 123 a DA1 musí rovněž nejprve navštívit místně příslušnou pobočku Ústavu sociálního pojištění (řecká zkratka IKA-ETAM), konkrétně její registrační oddělení, kde na základě formuláře vystaveného v ČR získají řeckou zdravotní knížku, která se však vztahuje pouze na zdravotní péči vyplývající z pracovního úrazu či z onemocnění způsobeného výkonem práce.

Držitelé formulářů E 112 a S2 musí rovněž nejprve navštívit místně příslušnou pobočku Ústavu sociálního pojištění (řecká zkratka IKA-ETAM), konkrétně její registrační oddělení, kde na základě formuláře vystaveného v ČR získají řeckou zdravotní knížku, z níž jim však vyplývá nárok pouze na plánovaný lékařský zákrok, terapii či hospitalizaci specifikovánou ve formuláři..

V souladu s jednotnými pravidly se výše uvedení držitelé evropského pojištění mohou obracet na následující typy zdravotnických zařízení:

  1. polikliniky PEDY (dříve EOPYY či IKA-ETAM)
  2. soukromí lékaři spolupracující s PEDY, kteří přijímají pacienty i v svých soukromých ordinacích
  3. ordinace při státních nemocnicích, které jsou součástí Národního zdravotnického systému (řecká zkratka ESY)
  4. zdravotnická střediska začleněná do Národního zdravotnického systému (řecká zkratka ESY)
  5. tzv. agrární ordinance v zemědělských oblastech a na některých ostrovech
  6. regionální ordinace spadající do kompetence místní samosprávy 2. stupně
  7. v případě hospitalizace nemocnice, které jsou součástí Národního zdravotnického systému (řecká zkratka ESY)
  8. soukromé kliniky spolupracující s PEDY
  9. zdravotnická zařízení vybavená pro hemodialýzu

U laboratorních vyšetření předepsaných lékařem PEDY a realizovaných v soukromých diagnostických střediscích či laboratořích spolupracujících s PEDY, hradí pacient 15 % ceny vyšetření. V zařízeních PEDY či ESY je laboratorní vyšetření předepsané lékařem bezplatné.

U lékařských vyšetření či hospitalizací realizovaných na vlastní náklady neexistuje možnost dodatečné refundace těchto nákladů.

Připojujeme leták v anglickém jazyce. Pro potřeby řeckých zdravotních služeb doporučujeme stáhnout si i také jeho řeckou verzi. Další informace včetně seznamu lékařů spolupracujících s PEDY (dříve EOPPY) jsou k dispozici na stránce EOPYY: www.eopyy.gov.gr  (v řeckém jazyce).  

Telefonní čísla, na kterých se lze objednat k lékaři: 14784 (po celých 24 hod., cena za hovor ze stabilního telefonu je 0,90 EUR), 14884 (hovor ze stabilního telefonu 0,99 EUR) či 14900 (hovor ze stabilního telefonu 1,08 EUR). Cena za hovor z mobilního telefonu je ve všech případech 1,18 EUR/minuta.

VELVYSLANECTVÍ UPOZORŇUJE, že státní zdravotní péče zahrnuje pouze NEZBYTNOU ZDRAVOTNÍ PÉČI. NADÁLE PROTO ZŮSTÁVÁ V PLATNOSTI DOPORUČENÍ UZAVŘÍT NA DOBU POBYTU V ŘECKU PŘIPOJIŠTĚNÍ !!


Seznam použitých řeckých zkratek:
PEDY - Národní zdravotnická síť 1. stupně
EOPYY - Národní organizace pro poskytování zdravotnických služeb
IKA-ETAM - Ústav sociálního pojištění
ESY - Národní zdravotnický systém 

přílohy

LETAK o zdravotní péči ENG 2 MB PDF (Acrobat dokument) 8.8.2012

LETAK o zdravotní péči GR 1 MB PDF (Acrobat dokument) 8.8.2012