ελληνικά  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Prevence obchodování s lidmi

Riziko, že se stanete obětí obchodování s lidmi nelze vždy zcela eliminovat, lze ho však významně snížit!

OBCHODOVÁNÍ S LIDMI

Obchodování s lidmi, které je též někdy nazýváno novodobým otroctvím, je považováno za jedno z nejzávažnějších porušení lidských práv obětí a zároveň za jednu z nejvýnosnějších forem organizovaného zločinu. Oběti jsou často vystaveny krutému zacházení, dochází k porušení jejich základních lidských práv. Ne vždy musí nutně dojít k donucení za použití násilí!

Riziko, že se stanete obětí obchodování s lidmi nelze vždy zcela eliminovat, lze ho však významně snížit!

Pokud se chystáte za prací do zahraničí VŽDY:

 • si okopírujte cestovní doklady a ty mějte vždy při sobě
 • informujte své blízké o místě, kde budete práci vykonávat a o jakou práci se jedná
 • poskytněte svým blízkým kontakt na zaměstnavatele
 • pokud jedete ve společnosti vždy informujte své blízké o kontaktních údajích na tuto osobu
 • nepodepisujte smlouvu v jazyce, kterému nerozumíte
 • zjistěte si obecné podmínky práce pro zaměstnance v dané zemi – obvyklý plat, způsob vyplácení mzdy, frekvenci jejího vyplácení, obvyklou délku pracovní doby atd.
 • zjistěte si detailní informace o společnosti/ zaměstnavateli, pro kterého budete pracovat
 • zajistěte si zpáteční jízdenku/letenku apod.
 • mějte při sobě finanční obnos k pokrytí základních nákladů spojených s pobytem v dané zemi na několik dní
 • zjistěte si kontakt na příslušný zastupitelský úřad ČR
 • buďte obezřetní pokud je Vám práce zajišťována přes zprostředkovatele

Máte-li ve svém okolí, či dokonce ve své péči obchodovanou osobu českého původu KONTAKTUJTE IHNED zastupitelský úřad České republiky ve Vašem okolí či přímo národní pobočku Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) v České republice v Praze, která Program dobrovolných návratů do ČR realizuje. Kontaktovat lze případně odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra České republiky.

V České republice funguje od roku 2003 tzv. Program podpory a ochrany obětí obchodování s lidmi, který je zaměřen na přímou pomoc a ochranu obchodovaných osob. Mezi nejčastější cílové země pro české oběti patří ekonomicky vyspělé státy, kde je značná poptávka po levné pracovní síle či prostituci. Cílem Programu je poskytnout obětem obchodování s lidmi podporu a ochranu a motivovat je ke spolupráci s orgány činnými v trestním řízení. Obchodované osoby mohou v rámci Programu využít kompletní pomoc a asistenci v jedné ze specializovaných neziskových organizací. Obchodovaná osoba se teprve po svém návratu do ČR rozhodne pro vstup do Programu. Informace předají oběti pracovníci nevládních neziskových organizací nebo zástupci Policie ČR. Koordinací aktivit a postupů v rámci Programu se zabývá Ministerstvo vnitra.

Další informace a užitečné kontakty je možné nalézt v sekci „Cestujeme“ na webových stránkách MZV ČR.