ελληνικά  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Všeobecné informace pro cesty a pobyt

Specifika země a bezpečnostní situace, provoz na komunikacích, bezpečnost, zdravotní ošetření, další upozornění a doporučení a důležitá telefonní čísla.

Základní informace o cestování do Řecka naleznete na webové stránce MZV ČR

Specifika země a bezpečnostní situace


Řecko je pohostinnou zemí přivyklou na velké množství cizinců, kteří přijíždějí za účelem poznání i rekreace. Zvláštní bezpečnostní rizika zde návštěvníkům nehrozí, přesto je třeba upozornit na některá specifika.  

Hotovostní a bezhotovostní platby


V Řecku je při platbách široce preferováno používání elektronických platebních karet. Při platbách v hotovosti v obchodech a ve službách nejsou přijímány bankovky v nominální hodnotě 500 EUR a zpravidla ani bankovky v hodnotě 200 EUR. Tyto nominály nelze ani rozměnit v bance, pokud v ní klient nemá vedený bankovní účet.

Provoz na komunikacích


Řidiči musí disponovat platným řidičským průkazem, technickým průkazem a zelenou kartou. Mezinárodní řidičský průkaz již není řeckými orgány vyžadován.  

Občané EU mohou používat své vozidlo s národní SPZ na území Řecka v rámci turistického pobytu po dobu 6 měsíců. V případě, že si občané EU legalizují svůj pobyt v Řecku, řecké zákony vyžadují, aby si národní SPZ na svém vozidle bezodkladně vyměnili za řecké. Doporučujeme se obrátit pro bližší informace na příslušný celní úřad (telonio), event. na obecní úřad (dimarchio). Registrace je spojena s poplatkem, jehož výše závisí na typu vozidla, obsahu motoru a roku výroby (poplatek se může pohybovat v rozmezí od 20% až 350% z odhadní ceny vozu).

Provoz na komunikacích, zejména ve velkých městech či rekreačních zónách, bývá značný a nejsou v něm vždy uplatňována pravidla obvyklá ve středoevropských měřítkách. K místním zvyklostem patří vytváření dalších jízdních pruhů na komunikacích, jízda v protisměru v jednosměrné komunikaci či minimální používání směrovek. Zejména v letních měsících je na komunikacích velké množství jednostopých vozidel, která se proplétají mezi automobily ze všech stran. Je proto nezbytné tyto účastníky provozu mít stále na zřeteli.

Zákon toleruje požití alkoholu (1 pivo), v případě havárie se tato skutečnost ovšem stává přitěžující okolností a s ohledem na vysoké teploty v průběhu dlouhého řeckého léta se rozhodně nedoporučuje v průběhu dne alkoholické nápoje konzumovat.

Na hlavních dálničních tazích se platí pro konkrétní úseky dálniční poplatky, které se pro osobní automobil a jeden úsek v současné době pohybují přibližně 2,50-EUR a výše.

Upozornění - placení pokut v Řecku: Pokud Vám bude udělena pokuta řeckou dopravní policií za nedodržení a porušení řeckých dopravních předpisů, je třeba neodkladně situaci řešit okamžitě ještě v Řecku, např. uhradit pokutu na řecké poště (po prodlení je pokutu nutné uhradit místně, tedy na příslušném daňovém úřadu, v případě neuhrazení v daném termínu narůstají úroky a pokuta může činit 1000 Eur a výše).
Může Vám být odebrán řidičský průkaz až na 6 měsíců.

Bezpečnost


Přestože Řecko lze obecně považovat za bezpečnou zemi, v několika posledních letech dochází k nárůstu kriminality, zejména ve formě pouličních krádeží a jiné drobné majetkové trestné činnosti. Pozornost zlodějů se soustřeďuje zejména na turistická místa s velkým počtem lidí, věci odložené bez dozoru na pláži. Zaznamenány jsou také krádeže v ubytovacích zařízeních. Nedoporučuje se ponechávat cennosti a doklady v motorovém vozidle a větší finanční částky vždy uschovat v hotelových úschovách, případně na několika místech a vždy odděleně od ostatních dokladů.        

Upozornění - cestovní doklady: Vzhledem k opakujícím se krádežím cestovních dokladů zejména v athénském metru při cestách z/na letiště a v centru města (Omonia, Monastiraki aj.) doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost ochraně cestovních dokladů a cenných předmětů. Neukládejte, prosím, peníze a doklady na jedno místo, ale rozdělte na více částí.

Ztrátu je třeba ohlásit místní policii a poté se dostavit po telefonické domluvě (stálá konzulární služba 6944733769) na zastupitelský úřad.

V případě, že potřebujete náhradní cestovní doklad, musíte mít s sebou dvě barevné fotografie 3,5 x 4,5, potvrzení od místní policie, doklad totožnosti (např. řidičský průkaz) a finanční prostředky na zaplacení poplatku za vystavení náhradního cestovního dokladu.

Zdravotní ošetření


Občan ČR má po předložení formuláře E111 vydaného příslušnou zdravotní pojišťovnou nebo Evropské karty zdravotního pojištění (případně Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění) nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči za stejných podmínek jako řecký pojištěnec I.K.A. (řecký Úřad sociálního pojištění).

Návštěvu u lékaře I.K.A. lze sjednat na tel. čísle 184, kde lze také získat bližší informace o tom, jak v daném případě postupovat.

V Řecku je nutno počítat se spoluúčastí (tj. platbou v hotovosti) u léků, a sice ve výši 25%. V případě ošetření v nesmluvním zařízení je nutno upozornit lékaře, že daná osoba chce být ošetřena jako pojištěnec I.K.A.

Bližší informace lze nalézt na webové stránce Centra mezistátních úhrad (Centrum mezistátních úhrad sídlí na adrese: náměstí W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, tel.: 234 462 041, fax: 222 734 951, http://www.cmu.cz).

Jak postupovat v případě uplatnění nároku na zdravotní péči v Řecku se dozvíte z "Průvodce zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech".

Převoz do ČR v případě onemocnění či úrazu, a v případě úmrtí též převoz tělesných pozůstatků, není zahrnut do nutné a neodkladné zdravotní péče. Z tohoto důvodu se doporučuje před cestou sjednání komerčního zdravotního připojištění.    

Nedoporučuje se podceňovat místní klimatickou náročnost, která s sebou nese mnohdy rizika náhlých příhod či úrazů, a dodržovat alespoň obecné zásady (tj. dodržovat pitný režim, chránit se nošením vhodné pokrývky hlavy apod.). Převoz těla do ČR je v případě absence pojištění pro případ úmrtí velmi nákladnou záležitostí.

O službu konajících lékárnách, stejně tak jako o nemocnicích, se lze informovat (24 hodin denně) na tel. čísle 14944.

Další důležitá upozornění a doporučení


Volné táboření mimo vyhrazené kempy je přísně zakázáno.

Nedoporučuje se cestování do citlivých oblastí, zejména podél řeckých hranic: ve většině těchto oblastí a zejména v blízkosti vojenských objektů není bez speciálního povolení příslušných řeckých úřadů dovoleno pořizovat jakýkoliv audiovizuální materiál.

Stezky v areálech archeologických památek mohou být ve špatném stavu, a proto může hrozit nebezpečí úrazu.

Převoz a přechovávání i malého množství drog je často trestáno dlouholetým vězením.

Je zakázán vývoz jakýchkoliv předmětů historické hodnoty a porušení tohoto zákazu je velmi tvrdě postihováno.
Používání detektoru kovů je přísně zakázáno. Za trestný čin nezákonného použití detektoru kovů hrozí v Řecku odnětí svobody až do výše pěti let.

Potápění s přístroji je možné jen na zvláštní povolení a jen v některých oblastech.

Návštěva mnišského státu Athos (Agios Oros) je povolena pouze mužům (ženám je vstup zakázán). Nezletilí mohou vykonat návštěvu pouze se zákonným zástupcem, anebo se souhlasem rodičů (v písemné podobě s ověřeným podpisem) v doprovodu jiné zletilé osoby. Cizinci musí předem obdržet písemné povolení od „Holy Executive of the Holy Mount Athos – Pilgrims´ bureau“ v Thessaloniki. Toto povolení lze udělit v jednom dni maximálně 10 cizincům, kteří nevyznávají pravoslavnou víru, a platí čtyři dny v konkrétním termínu. Rezervace se provádějí šest měsíců předem telefonicky (+30-23102578), faxem (+30-2310222424) nebo e-mailem (piligrimsbureau@c-lab.gr). Povolení se vyzvedává osobně s cestovním dokladem v kanceláři „Pilgrims´ Office“ (úřední hodiny od pondělí do pátku 7,30-13,00 hod.) v přístavu Ouranopolis, odkud odplouvají lodě na horu Athos. Podrobnější informace o místě lze získat na webové stránce www.mountathosinfos.gr.

V případě pozemní cesty do Řecka mohou občané ČR od 21. června 2013 cestovat na občanský průkaz do Albánské republiky, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatské republiky, Kosovské republiky, Makedonské republiky a Srbské republiky.

Důležitá telefonní čísla:
 

Tísňové volání  112
První pomoc 166
Lékařská pohotovost 1016
Policie 100
Turistická policie 171
Hasiči 199
Lesní požáry - hasiči 191
Přístavní policie 108
Informace o službu konajících lékárnách a nemocnicích 14944
Centrum pro otravy +30 210 779 3777
Silniční asistence ELPA 10 400


V Řecku je možné se v případě potřeby (např. odcizení či ztráta cestovního dokladu, pomoc v nouzové situaci) obrátit kromě konzulárního oddělení Velvyslanectví ČR v Athénách také na Honorární konzulát ČR v Soluni (pro oblast Západní, Střední a Východní Makedonie a Thrácie), Honorární konzulát ČR na Krétě se sídlem v Heraklionu (pro oblast ostrovů Kréta a Santorini), Honorární konzulát ČR na Rhodu (pro oblast Dodekanéských a Kykladských ostrovů v regionu Jižního Egejského moře) a Honorární konzulát ČR na Korfu.  

Kontakty na honorární konzuláty ČR v Řecku ->  kontaktní informace 

Upozornění: K poskytnutí závazných informací o veškerých otázkách pobytu cizinců na území Řecka je příslušné Velvyslanectví Řecké republiky v ČR (adresa: Na Ořechovce 19, 162 00 Praha 6 - Střešovice, tel.: +420-222 250 943,+420-222 250 955, fax: +420-222 253 686).