ελληνικά  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Všeobecné informace pro cesty a pobyt

Specifika země a bezpečnostní situace, provoz na komunikacích, bezpečnost, zdravotní ošetření, další upozornění a doporučení a důležitá telefonní čísla.

Základní informace o cestování do Řecka naleznete na webové stránce MZV ČR

Specifika země a bezpečnostní situace

Řecko je pohostinnou zemí přivyklou na velké množství cizinců, kteří přijíždějí za účelem poznání i rekreace. Zvláštní bezpečnostní rizika zde návštěvníkům nehrozí, přesto je třeba upozornit na některá specifika.  

Hotovostní a bezhotovostní platby

V Řecku je při platbách široce preferováno používání elektronických platebních karet. Při platbách v hotovosti v obchodech a ve službách nejsou přijímány bankovky v nominální hodnotě 200 a 500 EUR. Tyto nominály nelze ani rozměnit v bance, pokud v ní klient nemá vedený bankovní účet.

 

Bezpečnost

 

Bezpečnostní situace v Řecku odpovídá standardu jiných zemí EU. Doporučuje se ale maximální opatrnost při ochraně osobních věcí, zvláště cestovních dokladů, finančních prostředků a bankovních karet, a to zejména na místech se zvýšenou koncentrací lidí (např. turisticky atraktivní místa, velké kulturní akce, nádraží, letiště, obchodní domy). V několika posledních letech dochází k nárůstu kriminality, zejména ve formě pouličních krádeží a jiné drobné majetkové trestné činnosti. Pozornost zlodějů se soustřeďuje zejména na turistická místa s velkým počtem lidí, věci odložené bez dozoru na pláži. Zaznamenány jsou také krádeže v ubytovacích zařízeních. Nedoporučuje se ponechávat cennosti a doklady v motorovém vozidle a větší finanční částky vždy uschovat v hotelových úschovách, případně na několika místech a vždy odděleně od ostatních dokladů.

Pro případ krádeže je vhodné nenosit všechny doklady totožnosti (pas, OP) pohromadě. Vydání náhradního cestovního dokladu na ostrovech, kde není honorární konzulát, může cestovatelům způsobit při jejich pobytu komplikace. Ztrátu je třeba ohlásit místní policii, která vystaví potvrzení, a poté se dostavit po telefonické domluvě (stálá konzulární služba 6944733769) na zastupitelský úřad. V případě, že potřebujete náhradní cestovní doklad, musíte mít s sebou dvě barevné fotografie 3,5 x 4,5, potvrzení od místní policie, doklad totožnosti (např. řidičský průkaz) a finanční prostředky na zaplacení poplatku za vystavení náhradního cestovního dokladu.

Převoz a přechovávání i malého množství drog je často trestáno dlouholetým vězením.

Nošení nože nebo slzného spreje je posuzováno jako nepovolené ozbrojování.

Volné kempování mimo vyhrazené kempy je přísně zakázáno. Nedoporučuje se cestovat do vojensky citlivých oblastí podél řeckých hranic.

Používání detektorů kovů je přísně zakázáno. Za trestný čin nezákonného použití detektoru kovů hrozí v Řecku odnětí svobody až do výše pěti let.

Stezky v areálech archeologických památek mohou být i ve špatném stavu, proto je třeba mít se na pozoru a uzpůsobit tomu obutí.

Používané elektrické napětí je 220 V.

 

Zdravotní ošetření

Občan ČR má po předložení formuláře E111 vydaného příslušnou zdravotní pojišťovnou nebo Evropské karty zdravotního pojištění (případně Potvrzení dočasně nahrazujícího Evropský průkaz zdravotního pojištění) nárok na nutnou a neodkladnou zdravotní péči za stejných podmínek jako řecký pojištěnec E.F.K.A. (řecký Úřad sociálního pojištění).

Návštěvu u lékaře E.F.K.A. lze sjednat na tel. čísle 184, kde lze také získat bližší informace o tom, jak v daném případě postupovat.

V Řecku je nutno počítat se spoluúčastí (tj. platbou v hotovosti) u léků, a sice ve výši 25%. V případě ošetření v nesmluvním zařízení je nutno upozornit lékaře, že daná osoba chce být ošetřena jako pojištěnec E.F.K.A.

Bližší informace lze nalézt na webové stránce Centra mezistátních úhrad (Centrum mezistátních úhrad sídlí na adrese: náměstí W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, tel.: 234 462 041, fax: 222 734 951, http://www.cmu.cz).

Jak postupovat v případě uplatnění nároku na zdravotní péči v Řecku se dozvíte z "Průvodce zdravotní péče při pobytu ve státech EU, zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a smluvních státech".

Převoz do ČR v případě onemocnění či úrazu, a v případě úmrtí též převoz tělesných pozůstatků, není zahrnut do nutné a neodkladné zdravotní péče. Z tohoto důvodu se doporučuje před cestou sjednání komerčního zdravotního připojištění.    

Nedoporučuje se podceňovat místní klimatickou náročnost, která s sebou nese mnohdy rizika náhlých příhod či úrazů, a dodržovat alespoň obecné zásady (tj. dodržovat pitný režim, chránit se nošením vhodné pokrývky hlavy apod.). Převoz těla do ČR je v případě absence pojištění pro případ úmrtí velmi nákladnou záležitostí.

O službu konajících lékárnách, stejně tak jako o nemocnicích, se lze informovat (24 hodin denně) na tel. čísle 14944.

 

Další důležitá upozornění a doporučení

NÁMOŘNÍ PROBLEMATIKA

Důležité upozornění: pokud je řeckými orgány z technických důvodů (resp. neschopnosti další plavby) v  teritoriálních vodách zadrženo námořní plavidlo plující pod vlajkou ČR, které je zapsáno v rejstříku Ministerstva dopravy ČR, je vlastník, provozovatel či kapitán takového plavidla povinen  - po jeho řádné opravě – kontaktovat Námořní úřad ČR a zajistit odbornou prohlídku, týkající se technické způsobilosti  jachty k námořní plavbě, kterou může provést buď společnost pověřená MD ČR, nebo další subjekty (podrobněji viz např. http://www.prohlidkylodi.cz ; http://www.cslloyd.cz/namorni-jachty/; http://www.emsa.europa.eu/inspections/assessment-of-classification-societies.html)

Teprve po provedení technické prohlídky (inspekce) jachty, která bude mít pozitivní závěr, vydá MD ČR, resp. Námořní úřad ČR, prohlášení o technické způsobilosti, které zašle příslušné přístavní správě Řecké republiky. Tuto důležitou kompetenci nelze nijak delegovat na Velvyslanectví ČR v Athénách. Tel. Námořního úřadu: 00420 225 131 221 nebo 225.

Při plavbě na jachtách, člunech a vodních skútrech je přísně zakázáno požívat alkohol, což se vztahuje nejen na kormidelníka a kapitána plavidla, nýbrž také na všechny členy posádky. Je rovněž povinností informovat přístavní policii v případech, kdy je v plánu vzdálit se s plavidlem z přístavu na dobu delší než 2 hodiny. Pro řízení plavidel je třeba disponovat příslušným povolením, upozorňujeme, že v Řecku nejsou uznávány kapitánské průkazy vydané v Chorvatsku. Pro bližší informace se doporučuje kontaktovat Námořní úřad ČR nebo přístavní policii. Jízda na vodních skútrech je povolena pouze mimo oblasti vyhrazené plavcům. Zároveň je možné na nich jezdit ne blíže než 300 metrů a ne dále než 700 metrů od pobřeží. V časovém intervalu od 14:00 do 17:00 hodin platí zákaz jízdy na vodních skútrech. Potápění s přístroji je možné pouze se zvláštním povolením a jen v některých oblastech.

INFORMACE PRO MAJITELE JACHET
Pro majitele jachet byla od 9. 5. 2019 zavedena daň, tzv. TEPAI. Informace naleznete na www.aade.gr/polites/etepai.

 

POUŽÍVÁNÍ DRONŮ V ŘECKU TURISTY Z CIZÍCH ZEMÍ

Jakékoliv použití dronu v Řecku důrazně doporučujeme konzultovat s řeckým Úřadem pro civilní letectví (Civil Aviation Authority; Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας; ΝΟΤΑΜ). Omezené používání dronů za turistickým účelem není principiálně zakázáno, avšak za podmínky striktního dodržení níže uvedených nařízení (při porušení jsou ukládány vysoké tresty peněžní, a dokonce i odnětí svobody).

Kontakty: Email: YPA@HCAA.GR; d4b@hcaa.gr

                   Telefon: +30 210 8916000

Stručný výtah ze Zákona č. Δ/ΥΠΑ/21860/1422-ΦΕΚ Β 3152 – 30. 9. 2016

Turistické použití dronu:

 1. Zařízení lze použít pouze do výše 50 m nad zemí
 2. Vzdálenost použití od letiště musí činit nejméně 8 km
 3. Použití dronu nad státem určeným územím a zónou je zakázáno
 4. Zákaz použití nad jakýmkoliv vojenským prostorem
 5. Zákaz použití nad vzdělávacími, nemocničními a nápravně výchovnými zařízeními
 6. Zákaz použití nad chráněnými přírodními oblastmi
 7. Zákaz použití nad oblastmi společensko-státního zájmu
 8. Zákaz použití nad osobami
 9. Zákaz použití nad místy s výskytem většího množství osob

Důležité upozornění: Výše uvedené je pouze orientační, základní varovná informace. V zájmu zabránění komplikací ve vztazích s řeckými úřady doporučujeme použití dronů v Řecku důkladně zvážit a před případným použitím rozhodně konzultovat s řeckými úřady, zejména s NOTAM (viz výše).

 

Informace k silniční dopravě

Provoz na komunikacích

Řidiči musí disponovat platným řidičským průkazem, technickým průkazem a zelenou kartou. Mezinárodní řidičský průkaz již není řeckými orgány vyžadován.  

Občané EU mohou používat své vozidlo s národní SPZ na území Řecka v rámci turistického pobytu po dobu 6 měsíců. V případě, že si občané EU legalizují svůj pobyt v Řecku, řecké zákony vyžadují, aby si národní SPZ na svém vozidle bezodkladně vyměnili za řecké. Doporučujeme se obrátit pro bližší informace na příslušný celní úřad (telonio), event. na obecní úřad (dimarchio). Registrace je spojena s poplatkem, jehož výše závisí na typu vozidla, obsahu motoru a roku výroby (poplatek se může pohybovat v rozmezí od 20% až 350% z odhadní ceny vozu).

Provoz na komunikacích, zejména ve velkých městech či rekreačních zónách, bývá značný a nejsou v něm vždy uplatňována pravidla obvyklá ve středoevropských měřítkách. K místním zvyklostem patří vytváření dalších jízdních pruhů na komunikacích, jízda v protisměru v jednosměrné komunikaci či minimální používání směrovek. Zejména v letních měsících je na komunikacích velké množství jednostopých vozidel, která se proplétají mezi automobily ze všech stran. Je proto nezbytné tyto účastníky provozu mít stále na zřeteli.

Zákon toleruje požití alkoholu (1 pivo), v případě havárie se tato skutečnost ovšem stává přitěžující okolností a s ohledem na vysoké teploty v průběhu dlouhého řeckého léta se rozhodně nedoporučuje v průběhu dne alkoholické nápoje konzumovat.

Na hlavních dálničních tazích se platí pro konkrétní úseky dálniční poplatky, které se pro osobní automobil a jeden úsek v současné době pohybují přibližně 2,50-EUR a výše.

Upozornění - placení pokut v Řecku: Pokud Vám bude udělena pokuta řeckou dopravní policií za nedodržení a porušení řeckých dopravních předpisů, je třeba neodkladně situaci řešit okamžitě ještě v Řecku, např. uhradit pokutu na řecké poště (po prodlení je pokutu nutné uhradit místně, tedy na příslušném daňovém úřadu, v případě neuhrazení v daném termínu narůstají úroky a pokuta může činit 1000 Eur a výše).
Může Vám být odebrán řidičský průkaz až na 6 měsíců.

Dne 30. března 2018 vstoupil v platnost zákon č. 4530​, kterým se novelizuje zákon č. 2696/1999.

Nová právní úprava zejména zvyšuje postih za řízení automobilu pod vlivem alkoholu, porušení přednosti v jízdě a nezastavení v případě dopravní značky STOP, resp. při signalizaci červeným světlem dopravního semaforu. Cílem nové právní úpravy je dosáhnout větší bezpečnosti na silničních komunikacích v Řecku. Doporučujeme této záležitosti věnovat patřičnou pozornost v případě cesty do Řecka autem.

V případě dopravního přestupku na území Řecka a udělení pokuty řeckou dopravní policií musí řidič uhradit pokutu dle zákona na poště v Řecku anebo na příslušném daňovém úřadu v místě, kde byla udělena pokuta.

Upozorňujeme, že v případě neuhrazení pokuty na území Řecka se řidič vystavuje problémům s úhradou pokuty z Česka a v případě neuhrazení pokuty v daném termínu řecký daňový úřad posílá upozornění na Ministerstvo dopravy České republiky.


Níže uvádíme nejdůležitější informace, které se novely týkají (výše pokuty je pouze informační):

V článku č. 3 jsou uvedeny 3 kategorie přestupků:

1. přestupek nízkého nebezpečí  - pokuta do 100 Eur
2. středně nebezpečný přestupek  - pokuta od 101 do 300 Eur
3. velmi nebezpečný přestupek - pokuta od 301 do 600 Eur.


Novinkou uvedeného zákona je, že se výše pokuty stanovuje dle výše příjmu osoby, která se dopustí dopravního přestupku:

1. pokuta se zvyšuje o  100 % při ročním příjmu osoby od 50 000 Eur do 100 000 Eur
2. pokuta se zvyšuje o 200 % při ročním příjmu osoby nad 100 000 Eur
3. v případě hrubého porušení zákona může být pokuta zvýšena až o 300 %.


Pokud řidič opakovaně poruší zákon v rozmezí 5 let, tak při vážném porušení zákona (alkohol při řízení vozidla, nerespektování semaforu - přejezd na červenou atd.) bude řidiči odebrán  řidičský průkaz na doživotí.

Výpis ze zákona - dopravní přestupky,  při nichž je na místě odebrána SPZ a řidičský průkaz na dobu 60 dnů:

 1. použití mobilního telefonu při řízení motorového vozidla bez použití bezdrátových akustických zařízení,  
 2. parkování vozidla na místech určených pro osoby se sníženou pohyblivostí, nájezdní rampy a  parkovací místa,
 3. nákladní vozidla, vozidla s  vyšší tonáží a autobusy, která jedou stále v levém jízdním pruhu anebo tento jízdní pruh používají na předjíždění,
 4. řidičům, kteří při jízdě nemají zapnutý bezpečnostní pás anebo motorkáři, kteří nemají při jízdě bezpečnostní přilbu,
 5. pokud řidič vozidla při přepravě dětí nepoužije bezpečnostní sedačky.

V případě, že se řidič dopustí přestupků výše uvedených opakovaně v rozmezí 6ti měsíců tak se SPZ a řidičský průkaz odebírají na dvojnásobnou dobu, tj. 120 dnů a řidič musí opakovat testy.

Povolená rychlost je 50 km/h (pokud není přikázaná jiná rychlost).

Pokud poruší silniční pravidla cyklista na silnicích, může mu být udělena pokuta až do výše 600 Eur (výše pokuty se určuje dle závažnosti přestupku).

Pokuty za porušení zákona:

 1. za překročení rychlosti vozidla do 20 km/h se uděluje pokuta ve výši 40 Eu
  -  osobám, které mají roční příjem od 50 000 Eur do 100 000 Eur, se uděluje pokuta ve výši 80 až 120 Euro,
 2. za překročení rychlosti od 20 km/h do 30km/h je udělena pokuta ve výši 100 Eur (dle ročního příjmu pak 200 - 300 Eur),
 3. za překročení rychlosti od 30 km/h a výše je udělena pokuta 350 Eur a odejmutí řidičského průkazu na 60 dnů (dle ročního příjmu pak od 700 - 1050 Eur),
 4. za průjezd na červenou se uděluje pokuta ve výši 700 Eur a odejmutí SPZ  na 20 dnů a řidičského oprávnění na 60 dnů (dle ročního příjmu pak pokuta od 1400  -  2100 Eur),
 5. za nepovolené předjíždění motorového vozidla se uděluje pokuta ve výši 700 Eur a odejmutí SPZ a řidičského oprávnění na 20 dnů,
 6. za nedání přednosti a zastavení motorového vozidla před dopravní  značkou „STOP“ se uděluje pokuta ve výši 700 Eur a odejmutí řidičského oprávnění na 20 dnů (dle výše ročního příjmu pak od 1400 -  2100 Eur),
 7. za nedovolené silniční závody vozidel je udělena pokuta 700 Eur a odejmutí řidičského oprávnění na 30 dnů (dle výše ročního příjmu pak 1400 - 2100 Eur),
 8. za nebezpečné „kličkování“ vozidla na silnici se uděluje pokuta ve výši 700 Eur a odejmutí řidičského průkazu na dobu 30 dnů a SPZ na 10 dnů (dle výše ročního příjmu pak 1400 - 2100 Eur),
 9. za nepovolené zastavení anebo parkování vozidla se uděluje pokuta ve výši 40 až 150 Eur a odejmutí SPZ na dobu 10 dnů (dle výše ročního příjmu pak 80 - 300 Eur - 120 -450 Eur),
 10. za nepoužití bezpečnostních pásů za jízdy ve vozidle se uděluje pokuta do výše až 350 Eur a odejmutí SPZ na 10 dnů (dle výše ročního příjmu pak 700 - 1050 Eur),
 11. za nepovolené použití mobilního telefonu za jízdy ve vozidle, se uděluje pokuta ve výši 100 Eur a odejmutí SPZ na 30 dnů (dle výše ročního příjmu pak 200 - 300 Eur).

Upozorňujeme, že výše pokut se může během roku měnit dle řeckých zákonů a dopravních předpisů.


U motorových vozidel a nákladních vozů, které se používají za účelem výdělku, jsou pokutovány přestupky ve 3 kategoriích:
přestupek nízkého nebezpečí - pokuta do 300 Eur,

 1. středně nebezpečný přestupek - pokuta od 301 do 600 Eur a odebrání řidičského oprávnění na dobu 6 měsíců,
 2. velmi nebezpečný přestupek - odebrání řidičského oprávnění na dobu 6 měsíců a zkouška z testů,
 3. požití alkoholu anebo omamných látek u řidiče při jízdě ve vozidle se uděluje pokuta ve výši 2000 Eur a odebrání profesionálního řidičského průkazu na dobu 6 měsíců. V případě opakování přestupku se uděluje pokuta 4000 Eur, odebrání profesionálního řidičského průkazu na dobu 1 roku a povinná zkouška z testů.

 

Požáry
Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, kteří hodlají cestovat do Řecka, s ohledem na každoročně se opakující požáry různé intenzity a na různých místech, informovat se před cestou o aktuálním stavu v místě svého předpokládaného pobytu u cestovních kanceláří, na Velvyslanectví Řecka v ČR, Velvyslanectví ČR v Řecku nebo na honorárních konzulátech ČR v Řecku a sledovat sdělovací prostředky, které tyto záležitosti monitorují.

 


Komáři přenášející západonilskou horečku
​V Řecku se objevil druh komárů s virem západonilské horečky. Od ledna 2019 bylo zatím k 6. 9. 2019 evidováno 158 případů, z toho 15 mrtvých (osoby nad 75 let). Projevuje se jako běžná viróza, např. bolestmi svalů, kloubů, hlavy, zimnicí a horečkami. Pokud je člověk jinak zdravý, dokáže jeho organismus virus překonat. V horším případě může nemoc způsobit poškození mozku a ochabnutí svalů. Inkubační doba tohoto viru je od dvou do 14 dní. Neexistují žádná antibiotika ani jiné léky, které dokážou člověka vyléčit. Epidemiologové doporučují používat např. kvalitní repelent, nošení dlouhých kalhot a rukávů, sítě.
Další informace lze najít na www.keelpno.gr a rovněž na stránkách European Centre for Disease Prevention and Control https://ecdc.europa.eu/en/home.


Upozornění na možnost stávek
Ministerstvo zahraničních věcí ČR rovněž české občany, kteří hodlají cestovat do Řecka nebo v něm již pobývají, upozorňuje, že v zemi se mohou konat s různou intenzitou protestní akce a stávky. Velvyslanectví ČR v Athénách zveřejňuje zprávy o plánovaných stávkách na základě dostupných informací na svých webových stránkách. Turisté se mohou informovat o aktuální situaci také u svých cestovních kanceláří, na Velvyslanectví Řecké republiky v Praze nebo ve sdělovacích prostředcích. MZV ČR ve všech případech doporučuje, aby se turisté vyhýbali masovým protestním akcím, které se zpravidla konají v centrech velkých řeckých měst a při nichž nelze vyloučit násilnosti.

 


Volné táboření mimo vyhrazené kempy je přísně zakázáno.
Nedoporučuje se cestování do citlivých oblastí, zejména podél řeckých hranic: ve většině těchto oblastí a zejména v blízkosti vojenských objektů není bez speciálního povolení příslušných řeckých úřadů dovoleno pořizovat jakýkoliv audiovizuální materiál.

Stezky v areálech archeologických památek mohou být ve špatném stavu, a proto může hrozit nebezpečí úrazu.

 

Převoz a přechovávání i malého množství drog je často trestáno dlouholetým vězením.

 

Je zakázán vývoz jakýchkoliv předmětů historické hodnoty a porušení tohoto zákazu je velmi tvrdě postihováno.
Používání detektoru kovů je přísně zakázáno. Za trestný čin nezákonného použití detektoru kovů hrozí v Řecku odnětí svobody až do výše pěti let.

 

Návštěva mnišského státu Athos (Agion Oros) je povolena pouze mužům (ženám je vstup zakázán). Nezletilí mohou vykonat návštěvu pouze se zákonným zástupcem, anebo se souhlasem rodičů (v písemné podobě s ověřeným podpisem) v doprovodu jiné zletilé osoby. Cizinci musí předem obdržet písemné povolení od „Holy Executive of the Holy Mount Athos – Pilgrims´ bureau“ v Thessaloniki. Toto povolení lze udělit v jednom dni maximálně 10 cizincům, kteří nevyznávají pravoslavnou víru, a platí čtyři dny v konkrétním termínu. Rezervace se provádějí šest měsíců předem telefonicky (+30-23102578), faxem (+30-2310222424) nebo e-mailem (piligrimsbureau@c-lab.gr). Povolení se vyzvedává osobně s cestovním dokladem v kanceláři „Pilgrims´ Office“ (úřední hodiny od pondělí do pátku 7,30-13,00 hod.) v přístavu Ouranopolis, odkud odplouvají lodě na horu Athos. Podrobnější informace o místě lze získat na webové stránce www.mountathosinfos.gr.

V případě pozemní cesty do Řecka mohou občané ČR od 21. června 2013 cestovat na občanský průkaz do Albánské republiky, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Chorvatské republiky, Kosovské republiky, Makedonské republiky a Srbské republiky.

Důležitá telefonní čísla:
 

Tísňové volání  112
První pomoc 166
Lékařská pohotovost 1016
Policie 100
Turistická policie 171
Hasiči 199
Lesní požáry - hasiči 191
Přístavní policie 108
Informace o službu konajících lékárnách a nemocnicích 14944
Centrum pro otravy +30 210 779 3777
Silniční asistence ELPA 10 400


V Řecku je možné se v případě potřeby (např. odcizení či ztráta cestovního dokladu, pomoc v nouzové situaci) obrátit kromě konzulárního oddělení Velvyslanectví ČR v Athénách také na Honorární konzulát ČR v Soluni (pro oblast Západní, Střední a Východní Makedonie a Thrácie), Honorární konzulát ČR na Krétě se sídlem v Heraklionu (pro oblast ostrovů Kréta a Santorini), Honorární konzulát ČR na Rhodu (pro oblast Dodekanéských a Kykladských ostrovů v regionu Jižního Egejského moře) a Honorární konzulát ČR na Korfu.  

Kontakty na honorární konzuláty ČR v Řecku ->  kontaktní informace 

Upozornění: K poskytnutí závazných informací o veškerých otázkách pobytu cizinců na území Řecka je příslušné Velvyslanectví Řecké republiky v ČR (adresa: Na Ořechovce 19, 162 00 Praha 6 - Střešovice, tel.: +420-222 250 943,+420-222 250 955, fax: +420-222 253 686).