ελληνικά  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vstup a pobyt na území Řecka

Občané ČR mohou vstupovat a pobývat na území Řecka bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného dokladu totožnosti.

Občané ČR mohou od 1.5.2004 vstupovat a pobývat na území členských států EU, včetně Řecka, bez zvláštních omezení, a to pouze na základě platného cestovního pasu nebo občanského průkazu. Cestovního doklad musí být platný nejméně po dobu pobytu v Řecku.

Od 26.6. 2012 musí mít každý český občan pro účely cestování do zahraničí vlastní platný cestovní doklad ( týká se to i nezletilých občanů ČR.)

Řidiči mohou od 1.5.2004 používat platný národní řidičský průkaz, mezinárodní řidičský průkaz již není řeckými orgány vyžadován. Nadále je vyžadován technický průkaz a zelená karta, jako doklad o pojištění vozidla.

Zvířata musí být vybavena cestovním pasem, obsahujícím záznamy o očipování nebo tetování a o provedených očkováních (povinně proti vzteklině)(bližší informace o cestování se zvířaty do zahraničí lze nalézt na internetové adrese Státní veterinární správy ČR www.svscr.cz).

V souvislosti se vstupem ČR do Evropské unie/EHP se každý státní příslušník ČR může dovolávat práva pobytu v jiném členském státě EU (tzv. volný pohyb osob), a to na základě čl. 21 Smlouvy o fungování Evropské unie, který stanoví, že "každý občan Unie má právo svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států". Právo pobytu může být omezeno pouze v případech odůvodněných veřejným pořádkem, veřejnou bezpečností nebo ochranou zdraví.

Osobám, kterým byl udělen zákaz vstupu na území Řecka na základě administrativního vyhoštění z důvodu nezákonného vstupu, pobytu a práce, byl tento zákaz zrušen. Občané zanesení do národní databáze nežádoucích osob na základě soudního rozhodnutí v řecké národní databázi nadále zůstávají (o výmaz z této databáze si občan musí požádat osobně a nebo prostřednictvím právního zástupce).

Ohlašovací povinnost v Řecku není povinná. Při pobytu nad 3 měsíce lze požádat o povolení k pobytu pro občana EU, které je vydáváno formou průkazu (tzv. " Adeia diamonis ipikoou kratous melous ton E.K."/ "Residence permit for a national of a member state of the E.E.C."). Žádost o povolení k pobytu spolu s dalšími náležitostmi se podává na místním oddělení cizinecké policie.

Od 1.5.2006 Řecko plně uvolnilo svůj pracovní trh pro občany nových členských států EU, včetně ČR. Při výkonu závislé pracovní činnosti v Řecku již čeští občané nepotřebují dosud vyžadované pracovní povolení.

Upozornění: Výše uvedené informace mají pouze orientační povahu. K poskytnutí závazných informací o veškerých otázkách souvisejících s pobytem cizinců na území Řecka je příslušné Velvyslanectví Řecké republiky v ČR (adresa: Na Ořechovce 19, 162 00 Praha 6 - Střešovice, tel.: 222 250 943, 222 250 955, fax: 222 253 686).