ελληνικά  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro cizince s dlouhodobým pobytem v ČR o povinnosti absolvovat adaptačně-integrační kurz

Od 1. 1. 2021 mají cizinci s dlouhodobým pobytem na území ČR povinnost absolvovat tzv. adaptačně-integrační kurz.

Tato povinnost se však nevztahuje na cizince s dlouhodobým pobytem, kteří jsou v ČR za účelem studia, investování, mají zaměstnanecké a modré karty v rámci vládních programů. Dále se nevztahuje na žadatele do 15 let a nad 61 let, stejně jako na občany EU a jejich rodinné příslušníky. Bližší podrobnosti naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx.

Cizinců, kterých se tato povinnost týká, jsou povinni kurz absolvovat do jednoho roku od převzetí povolení k pobytu. Nesplnění této povinnosti je považováno za přestupek, za který je možno uložit pokutu až do výše 10 000,- Kč.

Kurz trvá 4 hodiny a stojí 1 500,- Kč. Je organizován výhradně Centry na podporu integrace cizinců (www.integracnicentra.cz) v českém jazyce s tlumočením do cizích jazyků (angličtiny, arabštiny, francouzštiny, mongolštiny, ruštiny, srbštiny, španělštiny, ukrajinštiny, vietnamštiny, příp. dalšího jazyka).

Povinnost absolvování těchto kurzů vyplývá ze zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, konkrétně z hlavy XIIIa „Integrace cizinců“, která byla do zákona vložena novelou účinnou od 31. 7. 2019. Podrobnosti o kurzech naleznete ve Vyhlášce č. 520/2020 Sb.