ελληνικά  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Možnost uzavření sňatku v Řecku

S ohledem na četné dotazy českých občanů na možnost uzavření sňatku v Řecku uvádíme několik základních informací k této problematice.

K poskytnutí závazných informací o podmínkách sňatku a o všech požadovaných náležitostech je výlučně příslušné Velvyslanectví Řecké republiky v ČR (v Praze), neboť se jedná o otázku v kompetenci řeckých orgánů.

Dle informací dostupných našemu úřadu můžeme nicméně sdělit, že při uzavření sňatku před řeckými orgány je zpravidla zapotřebí předložit doklad prokazující totožnost snoubenců (tj. platný cestovní pas či občanský průkaz), dále rodný list a potvrzení o právní způsobilosti k uzavření manželství. Některé řecké matriční úřady vyžadují také výpis z evidence obyvatelstva ČR (ISEO) s uvedením rodinného stavu.

V případě, že je některý ze snoubenců rozvedený či vdovec, pak je nutno doložit také doklad prokazující tuto skutečnost (tj. rozsudek o rozvodu manželství či úmrtní list). Doklady je nutno předkládat řeckým úřadům s příslušným ověřením (apostilou) a s ověřeným překladem do řeckého jazyka. Doklady (včetně ověření) je možno vyřídit prostřednictvím konzulárního odd. Velvyslanectví ČR v Athénách.

Veškeré podmínky uzavření sňatku včetně požadovaných dokladů je nutno předem individuálně dohodnout přímo s místně příslušným úřadem (případně kostelem).

V Řecku mohou uzavřít manželství občané České republiky na zastupitelském úřadu České republiky dle platné Vyhlášky č. 18/1985 Sb.