ελληνικά  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Povolení k pobytu v Řecku

Praktické informace týkající se procedury podání žádosti o povolení k pobytu v Řecku určené těm českým občanům, kteří se v Řecku plánují zdržovat déle než 3 měsíce.

Povolení k pobytu českých občanů v Řecku se vyřizují v Athénách a Soluni na oblastně příslušném oddělení cizinecké policie (TMHMA ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ), jinde v Řecku pak na místně příslušném policejním oddělení.

Žádost o povolení k pobytu je bezplatná a povolení k pobytu se vydává na počkání.

Náležitosti:

-  pro povolení k pobytu manželů a manželek řeckých občanů

1. žádost,
2. platný pas nebo občanský průkaz, včetně dvou fotokopií tohoto dokladu,
3. 3 fotografie,
4. oddací list,
5. úředně ověřené pravomocné prohlášení řeckého manžela/lky o platnosti sňatku v době podání žádosti a o vzájemném soužití,
6. úředně ověřená fotokopie občanského průkazu řeckého manžela/lky,
7. potvrzení o zdravotním pojištění (lze získat i od soukromé pojišťovny, popř. ve formě zápisu chráněného rodinného člena u pojišťovny manžela/lky),
8. 2 fotokopie smlouvy o pronájmu bytu nebo fakturu od ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ.


 - pro povolení k pobytu s pracovním povolením

1. žádost,
2. platný pas nebo občanský průkaz, se kterým žadatel přicestoval do Řecka, a jeho fotokopie (pas musí být platný ještě nejméně 3 měsíce),
3. fotografie,
4. úředně ověřená smlouva o pronájmu bytu + fotokopie,
5. úředně ověřená pracovní smlouva nebo úředně ověřené prohlášení zaměstnavatele.

V případě, že zaměstnavatel je cizinec, je nutno doložit  úředně ověřené povolení k pobytu a jeho platný cestovní doklad.

V případě, že zaměstnavatel je společnost, z jejíž razítka nevyplývá jméno zaměstnavatele, je nutné doložit Φ.Ε.Κ. nebo stanovy společnosti.

V případě, že jde o zaměstnání v bytě zaměstnavatele, je třeba doložit  úředně ověřený občanský průkaz zaměstnavatele a smlouvu o pronájmu bytu nebo jeden z účtu ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ.


- pro povolení k pobytu bez pracovního účelu (např. důchodci)

1. žádost,
2. platný pas nebo občanský průkaz, včetně dvou fotokopií tohoto dokladu,
3. 3 fotografie,
4. doklady prokazující, že je žadatel finančně soběstačný a po dobu pobytu  v Řecku nezatíží sociální systém, např. důchodový výměr, výpis z bankovního účtu apod.,
5. dvě fotokopie zdravotního pojištění
6. dvě fotokopie smlouvy o pronájmu bytu nebo faktura od ΔEH, OTE, EYΔΑΠ.

Výše uvedené dokumenty lze bezplatně ověřit na policejní stanici nebo v instituci „ΚΕΠ".


V oblasti Attiky se oddělení cizinecké policie nacházejí na níže uvedených adresách:

AθΗΝΩΝ - Π. ΡΑΛΛΗ 24, ΤΑΥΡΟΣ, tel. 210/3405900. Pro přijetí žádosti je nutný pořadový lístek, který se vydává denně v 6.30 hod. u zadního vchodu na ulici ΣΑΛΑΜΙΝΙΑΣ.

ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΓ. ΟΡΟΥΣ 15, ΜΑΡΟΥΣΙ, tel. 210/6875176,   8.00 - 13.00 hod., nutnost pořadového lístku, který se vydává v 8.00 hod.

ΠΕΙΡΑΙΑ - ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ 37, ΠΕΙΡΑΙΑΣ, TEL. 210/4174855, 4. patro, 8.00 - 13.30 hod.

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - EΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & 25ης ΟΔΟΥ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ, tel. 210/9690293, 8.00 - 12.30 hod.

ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΜΑΡΜΑΡΑ 21-23, ΑΙΓΑΛΕΩ, tel. 210/5319298, 8.00 - 13.00 hod.

ΛΑΥΡΙΟΥ- ΔΑΝΟΥΚΑΡΑ 5, ΛΑΥΡΙΟ, tel. 22920/25265

Vzhledem, k tomu, že pracovní doba nebo vyžadované náležitosti se mohou na jednotlivých odděleních cizinecké policie lišit, kontaktujte vždy tyto úřady telefonicky na výše uvedených telefonních číslech.