ελληνικά  english  česky 

rozšířené vyhledávání

Matriční doklady a osvědčení o státním občanství

Upozornění na zjednodušení formalit pro předkládání některých veřejných listin v EU

Velvyslanectví ČR v Athénách upozorňuje na nové nařízení EP a Rady (EU) o veřejných listinách, které je účinné od 16.2.2019 a které zjednodušuje formality pro předkládání některých veřejných listin v EU. Podrobné informace a příslušné odkazy… více ►

Vyřízení českého rodného listu

dite

Nezbytné náležitosti a postup při podání žádosti. více ►

Vyřízení českého oddacího listu

prstynky

Článek informuje o nezbytných náležitostech a postupu při podání žádosti. více ►

Oficiální překlady z českého jazyka do novořeckého či naopak

V článku naleznete kontakty na oficiální překladatele/tlumočníky působící v Řecku a v České republice. více ►