ελληνικά  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyřízení českého oddacího listu

Článek informuje o nezbytných náležitostech a postupu při podání žádosti.

Zastupitelské úřady v zahraničí přijímají podkladové materiály k zapsání matričních událostí (narození, uzavření manželství, úmrtí), k nimž došlo v zahraničí. Tyto matriční události se zapisují do zvláštní matriky, vedené Magistrátem města Brna.

Pro vydání českého oddacího listu týkajícího se manželství uzavřeného v Řecku je třeba předložit následující náležitosti:


1) zápis o uzavření manželství - žádost o zápis uzavření manželství (PDF, 2 MB) si lze také vytisknout a vyplnit předem,

2) oficiální překlad do českého jazyka originálu nebo ověřené kopii řeckého oddacího listu; upozorňujeme, že originál nebo úředně ověřené kopie řeckého oddacího listu musí být opatřeny apostilní doložkou (tzv. "Haagské razítko") kompetentního řeckého úřadu,

Zde Velvyslanectví ČR v Athénách upozorňuje na nové nařízení EP a Rady EU o veřejných listinách, které je účinné od 16.  2. 2019  a které zjednodušuje formality pro předkládání některých veřejných listin v EU - pro více informací: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R1191 (česká verze) /pro využití v Řecku: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:200:FULL&from=EL (řecká verze).

Doporučujeme nicméně postup uvedený v nařízení předem konzultovat s příslušným řeckým úřadem vystavujícím dokument, konkrétně tedy zda již příslušný řecký úřad výše uvedené nařízení aplikuje či ne.

3) doklad o státním občanství - platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas českého ženicha/nevěsty,

4) rodný list českého ženicha/nevěsty,

5) rozsudek soudu o rozvodu předcházejícího manželství s doložkou o nabytí právní moci, pokud státní občan ČR uzavíral manželství jako rozvedený,

6) originál nebo ověřená kopie úmrtního listu bývalého manžela nebo rozsudek soudu o prohlášení manžela za mrtvého s doložkou o nabytí právní moci, pokud státní občan ČR uzavíral manželství jako ovdovělý.

7) Snoubenec české občanky/snoubenka českého občana musí na konzulárním oddělení předložit platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas.


Po přijetí žádosti na Velvyslanectví ČR v Řecku bude zápis odeslán na zvláštní matriku do Brna. Vyhotovený dokument Vám může být zaslán k vyzvednutí buď na adresu v České republice, nebo zpět na Velvyslanectví ČR v Řecku.

Pozn. 1: Všechny cizojazyčné doklady musí být přeloženy do českého jazyka.

Pozn. 2: Při podání žádosti o český oddací list si lze zároveň podat žádost o zápis příjmení nevěsty v mužském tvaru.

Pozn. 3: V Řecku si snoubenec a snoubenka dle stávající právní úpravy zachovávají každý své rodné příjmení. Dle řeckého zákona 3719/2008 je možné ke svému rodnému příjmení připojit snoubencovo příjmení (nejprve je rodné příjmení snoubenky, pak je příjmení snoubence). V ČR je však pořadí příjmení opačné než v Řecku (nejprve snoubencovo příjmení, pak dosavadní příjmení snoubenky), viz  Zákon č. 89/2012 Sb., § 660 a  § 662. Podrobné informace obdržíte na konzulárním oddělení, tel. 0030 210 67 299 14.