ελληνικά  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Vyřízení českého rodného listu

Nezbytné náležitosti a postup při podání žádosti.

Zastupitelské úřady ČR v zahraničí přijímají podkladové materiály k zapsání matričních událostí (narození, uzavření manželství, úmrtí), k nimž došlo v zahraničí. Tyto matriční události se zapisují do zvláštní matriky, vedené Magistrátem města Brna.

Pro vydání českého rodného listu dítěti narozenému v Řecku je třeba předložit následující náležitosti:

1) zápis o narození - žádost o zápis narození (PDF, 2 MB) si lze také vytisknout a vyplnit předem,

2) oficiální překlad do českého jazyka originálu nebo úředně ověřené kopie řeckého rodného listu dítěte; Upozorňujeme, že originál nebo úředně ověřené kopie řeckého rodného listu dítěte musí být opatřeny apostilní doložkou (tzv. "Haagské razítko") kompetentního řeckého úřadu,

Zde Velvyslanectví ČR v Athénách upozorňuje na nové nařízení EP a Rady EU o veřejných listinách, které je účinné od 16.  2. 2019  a které zjednodušuje formality pro předkládání některých veřejných listin v EU - pro více informací: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32016R1191 (česká verze) /pro využití v Řecku: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2016:200:FULL&from=EL (řecká verze).

Doporučujeme nicméně postup uvedený v nařízení předem konzultovat s příslušným řeckým úřadem vystavujícím dokument, konkrétně tedy zda již příslušný řecký úřad výše uvedené nařízení aplikuje či ne.

3) doklad o státním občanství - platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas českého rodiče,

4) český oddací list rodičů,

5) rodný list českého rodiče.

Pozn. 1: Pokud se narodí dcera a rodiče si přejí zapsat její příjmení v mužském tvaru, je třeba doložit doklad o cizím státním občanství dítěte jiném než českém (např. cestovní pas dítěte nebo doklad potvrzující cizí státní občanství). Dále je třeba přítomnost obou rodičů, kteří musí předložit své cestovní pasy. Pokud nikoliv, pak stačí, když se dostaví pouze ten rodič, jenž je státním občanem ČR.

Pozn. 2: Výše uvedený výčet dokumentů platí pro standardní situaci, kdy se dítě narodilo v manželství. V ostatních případech (např. svobodná matka, dítě se narodilo mimo manželství, dítě bylo osvojeno) doporučujeme telefonicky kontaktovat Velvyslanectví ČR v Řecku a zeptat se na vyžadované dokumenty vzhledem ke konkrétní situaci.

Pozn. 3: Současně se žádostí o vydání českého rodného listu se podává žádost o vydání osvědčení o státním občanství dítěte, k níž se přikládá prohlášení o státním občanství dospělé osoby (rodiče), a souhlas s pořízením kopie cestovního dokladu (vyplněné zákonným zástupcem).

přílohy

_317882_118016_form_prohlaseni 24 KB PDF (Acrobat dokument) 8.11.2011

dotaznik-statni obcanstvi-dite-14 1 MB PDF (Acrobat dokument) 26.2.2014