česky  ελληνικά  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Pozbytí cestovního pasu nebo občanského průkazu

Postup při ztrátě či krádeži cestovního pasu nebo občanského průkazu, kdy občan ČR již nedisponuje jiným průkazem totožnosti, a nemůže tak odcestovat zpět do ČR.

V případě ztráty, zničení nebo krádeže občanského průkazu je český občan na základě novelizace zákona o občanských průkazech povinen v zahraničí toto ohlásit neprodleně nejbližšímu zastupitelskému úřadu.

V případě ztráty, zničení nebo krádeže cestovního pasu musí osobně požádat o vydání náhradního cestovního dokladu (cestovního průkazu) přímo na Velvyslanectví ČR v Athénách, nebo na honorárním konzulátu (kontaktní údaje naleznete při kliknutí na hlavní kapitolu Víza a konzulární informace). Při této příležitosti může na ZÚ, HK ohlásit ztrátu, zničení nebo krádež.

Krádež je nutné předtím nahlásit na nejbližším oddělení policie, která poškozenému vystaví protokol, jenž pak dotyčný předloží při podání své žádosti o cestovní průkaz.

Po návratu do ČR je dle zákona nutné cestovní průkaz neprodleně odevzdat na oddělení cestovních dokladů obecního úřadu s rozšířenou působností dle místa trvalého pobytu občana na území ČR.

Náležitosti pro vydání cestovního průkazu:

1) 2 fotografie pasového formátu 3,5 x 4,5 cm,           

2) policejní protokol