ελληνικά  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Informace pro cizince o způsobu vyřizování dlouhodobých víz

V České republice je dle příslušného zákona ústředním orgánem státní správy pro povolování pobytu cizinců Ministerstvo vnitra ČR.

Řadu užitečných rad a informací o podmínkách pobytu cizinců na území České republiky proto naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra České republiky v odkazu "Služby pro veřejnost - Rady a služby - Občan na úřadě - Cizinci" nebo v příslušné cizojazyčné verzi na této stránce. Webová adresa Ministerstva vnitra ČR je www.mvcr.cz.

Řízení o udělení dlouhodobého víza a o povolení dlouhodobého pobytu na území České republiky je upraveno cizineckým zákonem (č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů).Tento zákon stanoví, že se na výkonu vízové a pobytové agendy podílejí orgány Ministerstva vnitra ČR a Ministerstva zahraničních věcí ČR. Úplné znění zákona v české a anglické verzi lze rovněž nalézt na webové stránce Ministerstva vnitra České republiky ve shora uvedeném odkazu.

V kompetenci zastupitelských úřadů České republiky je řízení o žádostech o udělení krátkodobých víz. Zastupitelské úřady tedy samy ve své pravomoci rozhodují o udělení letištních průjezdních víz a víz k pobytu do 90 dnů.

Rozhodování o žádostech o udělení dlouhodobých víz (vízum k pobytu nad 90 dnů) a o povolení dlouhodobého pobytu a trvalého pobytu je v kompetenci Ministerstva vnitra ČR.

O vízum k pobytu nad 90 dnů žádá cizinec, který hodlá pobývat na území České republiky za konkrétním účelem po dobu delší než 3 měsíce.

Žádost o udělení víza k pobytu nad 90 dnů spolu s dalšími náležitostmi podává cizinec osobně na zastupitelském úřadu ČR, kde si také vyzvedne příslušný tiskopis žádosti.

Za přijetí žádosti o udělení víza k pobytu nad 90 dnů zastupitelský úřad vybere správní poplatek. Od správního poplatku je osvobozeno přijetí žádosti od cizince mladšího 6ti let.

Po přijetí žádosti a všech dokladů zasílá zastupitelský úřad žádosti o víza k pobytu nad 90 dnů k vyřízení do České republiky. Výsledek rozhodování Ministerstva vnitra o žádosti je sdělen zastupitelskému úřadu, který žadatele o vízum o výsledku řízení vyrozumí a v kladném případě vyznačí požadované vízum do cestovního dokladu.

Před vyznačením víza k pobytu nad 90 dnů je cizinec povinen předložit doklad o cestovním zdravotním pojištění po dobu pobytu na území. Ve smyslu zákona není zastupitelský úřad oprávněn rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR měnit.

Proti neudělení víza je možné podat odvolání.