ελληνικά  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nový formát víza typu D - pohyb osob po schengenském prostoru

Nové nařízení přináší možnost držitelům platných dlouhodobých víz cestovat po celém území schengenského prostoru.

Dne 22.3.2010 bylo schváleno Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 562/2006, pokud jde o pohyb osob s dlouhodobým vízem. Nařízení nabylo účinnosti dne 5.4.2010.

Výše uvedené nařízení mění formát a způsob vydávání národních dlouhodobých víz,  mimo jiné přináší přiznání práva volného pohybu držitelům dlouhodobých víz, a to ve stejném rozsahu, v jakém ho budou užívat i držitelé platného povolení k pobytu. Držitelé dlouhodobého víza vydaného dle čl. 18 nové Úmluvy k provedení Schengenské dohody (dále jen Schengenská prováděcí úmluva) mají  počínaje 5.4.2010 stejné právo volného pohybu – tři měsíce během jakéhokoliv šestiměsíčního období, jaké užívají držitelé povolení k pobytu (odst. 2a čl. 21 Schengenské prováděcí úmluvy).

Právo volného pohybu vztahuje i na držitele dlouhodobých víz vydaných před účinností předmětného nařízení (včetně víz typu D+C). U víz typu D vydaných před 5.4.2010 začíná šestiměsíční období dnem 5.4.2010. U víz typu D+C se možnost využití volného pohybu počítá dle toho, kolik dní reálně strávil držitel tohoto víza na území jiných členských států po vstupu na území před a po 5.4.2010.

Co se týče nové úpravy možnosti cestování po schengenském prostoru pro držitele povolení  k pobytu, v čl. 21 odst. 1 Schengenské prováděcí úmluvy byla upřesněna maximální časová lhůta, v rámci níž lze s povolením k pobytu volně cestovat po území dalších členských států schengenské spolupráce, tedy tři měsíce během jakéhokoliv šestiměsíčního období. Dosavadní znění Schengenské prováděcí úmluvy omezení na období šesti měsíců neobsahovalo.

Za dodržování výše uvedeného pravidla nesou hlavní odpovědnost samotní držitelé povolení k pobytu či dlouhodobých víz, a to zejména důsledným plněním ohlašovací povinnosti ve všech schengenských státech, které navštíví.