ελληνικά  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky v Athénách

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Athénách, Řecká republika, podle § 16 písmena d) zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky),
o z n a m u j e :

1. Volba prezidenta republiky se uskuteční
dne 13. ledna od 14:00 do 22:00 hodin a
dne 14. ledna od 08:00 do 14:00 hodin.
Případné druhé kolo volby se uskuteční
dne 27. ledna od 14:00 do 22:00 hodin a
dne 28. ledna od 08:00 do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 16 je volební místnost na zastupitelském úřadě České republiky v Athénách, G. Seferi 6, Palaio Psychiko, Athény, 154 52, Řecká republika.

3.  Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem.

4. Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě jeho písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb, tj. nejpozději 4. prosince 2022.

5. Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (viz dále).

6. Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz (§41, odst. 3 zákona o volbě prezidenta republiky).

7. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

8. Všichni účastníci voleb budou na místě dodržovat všechna v té době platná epidemiologická opatření.

V Athénách dne 28. listopadu 2022
PhDr. Jakub Karfík, vedoucí zastupitelského úřadu

Oficiální oznámení: Athény - Oznámení o místě s době konání volby prezidenta ČR (PDF, 367 KB)