ελληνικά  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta České republiky 13. a 14. ledna 2023

Dne 1. 7. 2022 bylo ve Sbírce zákonů pod č. 207/2022 Sb. publikováno Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky.
Volby se uskuteční 13. a 14. ledna 2023 (případné druhé kolo 27. a 28. ledna 2023).

Na základě ustanovení §2 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů, bude hlasování při volbě prezidenta republiky probíhat i ve zvláštních stálých volebních okrscích, vytvořených při zastupitelských úřadech ČR v zahraničí.

MOŽNOST HLASOVÁNÍ NA VELVYSLANECTVÍ  ČR V ATHÉNÁCH


Státní občané České republiky, kteří dlouhodobě pobývají na území Řecké republiky a jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím ČR v Athénách, nebo ti občané ČR, kteří se ve dnech voleb nenacházejí na území ČR, ale v zahraničí a zároveň jsou vybaveni voličským průkazem, mohou při volbě prezidenta republiky hlasovat ve volební místnosti Velvyslanectví ČR v Athénách.

Zápis voliče do zvláštního seznamu voličů je možný na základě písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících totožnost voliče, jeho státní občanství České republiky a jeho bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být doručena nebo předána zastupitelskému úřadu nejpozději 40 dnů přede dnem volebtj. do 4. 12. 2022 do 16.00 hodin.

Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky, a to předložením platného cestovního, diplomatického nebo služebního pasu České republiky, anebo cestovního průkazu či platného občanského průkazu. 

Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

Korespondenční volba, volba elektronickými prostředky ani hlasování v zastoupení prozatím v České republice nejsou možné. O případné změně budou čeští občané-voliči informováni.

Další podrobnosti budou zveřejňovány průběžně.

Více informací k žádosti o zápis/vyškrtnutí do/ze zvláštního seznamu voličů a voličskému průkazu:  Zvláštní seznam voličů - žádost o zápis, vyškrtnutí, voličský průkaz | Velvyslanectví České republiky v Athénách

Adresa velvyslanectví:
Velvyslanectví České republiky v Řecké republice
6 Georgiou Seferi Street, Palaio Psychiko, PSČ 154 52, Athens
Tel.: +30 210 67 13 755, 210 67 25 332
Fax: +30 210 67 10 675
E-mail.: athens@embassy.mzv.cz; commerce_athens@mzv.cz
Web: www.mzv.cz/athens

Úřední hodiny velvyslanectví: 8.30 - 17.00 hod.

Konzulární úsek je otevřen pro veřejnost v úterý až pátek od 9.00 do 12.00 hodin; je však zapotřebí telefonicky si předem domluvit schůzku (tel. +30 210 67 299 14).

Užitečné odkazy:

Velvyslanectví České republiky v Athénách je akreditováno pro Řeckou republiku.