ελληνικά  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR 23 a 24. září 2022 - konec lhůty

Konec lhůty pro předání/doručení žádosti o zápis do Zvláštního seznamu voličů na Velvyslanectví ČR.
Dovolujeme si informovat, že dne 14. srpna 2022 (neděle) končí - podle ustanovení  § 6, odst. 5 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb. - lhůta pro předání nebo doručení písemné žádosti o zápis do zvláštního seznamu voličů (ZSV) vedeného zdejším zastupitelským úřadem.

K tomuto datu musí být zastupitelskému úřadu doručena nebo předána písemná žádost voliče o zápis do ZSV, doložená originálem, popř. ověřenou kopií dokladů, potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu, který tvoří zvláštní volební okrsek ZÚ, kde má být osoba do ZSV zapsána.

Žádost, podanou v uvedené lhůtě prostřednictvím e-mailu je možné uznat v případě, že ji volič doloží originálem, popř. ověřenou kopií shora uvedených dokladů, a to do doby uzavření zvláštního seznamu voličů.

V neděli dne 14. srpna 2022 bude výhradně k tomuto účelu otevřen konzulární úsek Velvyslanectví mezi 8.00 – 16.00 hod. tak, aby občan – volič – mohl i v tento den podat žádost o zapsání do zvláštního seznamu voličů. V případě dotazů tel. +30 694 473 3769.