ελληνικά  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu Parlamentu ČR v roce 2022

V pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022 se v České republice uskuteční volby do třetiny Senátu Parlamentu ČR. Hlasování probíhá pouze na území České republiky, při volbách do Senátu se na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí nehlasuje.

Volby do Senátu se konají podle zásady většinového systému. Senát má 81 senátorů, kteří jsou voleni na dobu šesti let. Každé dva roky se obměňuje jedna třetina senátorů. Volby v roce 2022 se tedy uskuteční ve 27 volebních obvodech, v nichž uplyne volební období senátorů, kteří byli zvoleni v roce 2016. Přehled volebních obvodů naleznete zde Volební obvody (PDF, 156 KB)

Druhé kolo voleb do třetiny Senátu by se konalo v případě, že žádný z kandidátů nezíská v daném obvodu nadpoloviční většinu hlasů. Případné druhé kolo voleb by proběhlo v pátek 30. září  a v sobotu 1. října 2022. V případě, že se kandidát vzdá své kandidatury před druhým kolem voleb ve volebním obvodu, pozbude volebního práva nebo zemře, koná se druhé kolo až 13. den po ukončení hlasování v prvním kole, tj. v pátek 7. října a v sobotu 8. října 2022.

Voliči zapsaní do zvláštního seznamu voličů naším zastupitelským úřadem se mohou hlasování v ČR zúčastnit, pokud budou mít voličský průkaz, a to v jakémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny. Žádost ke stažení ZDE: Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů (PDF, 615 KB)

Žádost o vydání voličského průkazu v listinné podobě musí být našemu zastupitelskému úřadu doručena nejpozději do pátku 16. září 2022případně předána osobně nejpozději do středy 21. září 2022 do 16:00. Žádost ke stažení ZDE: Žádost o vydání voličského průkazu (PDF, 517 KB)

O vydání voličského průkazu je možné požádat písemně nebo osobně. Písemné podání může být:

  • ⇒ v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče (podpis lze ověřit bez poplatku i na honorárních konzulátech ČR),
  • ⇒ v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky.

Vydání voličského průkazu se provádí bez poplatku.

Zastupitelský úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb (tj. 8 září 2022) osobně voliči, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Lze požádat o vydání voličského průkazu pro obě kola voleb najednou.

Volič může požádat, a to pouze osobně, o vydání voličského průkazu také před druhým kolem voleb do Senátu. V takovém případě může zastupitelský úřad vystavit voličský průkaz do 28. září 2022 do 16:00.

Informace o způsobu hlasování ve volbách do Senátu je zveřejněna na webové stránce Ministerstva vnitra ČR. Zde je zveřejněna i podrobná informace o tom, jak hlasovat ve volbách do Senátu na voličský průkaz.

Upozorňujeme, že pro tyto senátní volby se zvláštní seznam voličů pro veřejnost uzavírá dne 24. srpna 2022.

Do tohoto data je tedy možné předat nebo doručit písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů.

V místě svého trvalého pobytu v České republice může hlasovat též volič, který požádal o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů, vedeného zastupitelským úřadem, a tuto skutečnost doloží potvrzením tohoto zastupitelského úřadu přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož volebním okrsku je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.


VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ

Ve stejném termínu proběhnou v ČR i volby do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí.

Hlasování při volbách do zastupitelstev obcí probíhá pouze na území České republiky. Zastupitelské úřady neplní při těchto volbách žádné úkoly.

Voliči nemohou ve volbách do zastupitelstev obcí hlasovat na zastupitelském úřadě, ani jim zastupitelský úřad nevydá pro tyto volby voličský průkaz. Ve volbách do zastupitelstev obcí mohou voliči hlasovat pouze na území České republiky ve volebním okrsku podle místa svého trvalého pobytu, a to i v případě, že jde o voliče, u kterého je ve výpisu ze stálého seznamu voličů uvedena poznámka, že je zapsán ve zvláštním seznamu volič vedeném zastupitelským úřadem. Takovému voliči bude ve volbách do zastupitelstev obcí umožněno hlasování, aniž by musel obecnímu úřadu v místě trvalého pobytu nebo v den voleb okrskové volební komisi předložit potvrzení o svém vyškrtnutí z tohoto zvláštního seznamu.

Informace o volbách do zastupitelstev obcí se nachází na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.

přílohy

Volební obvody 155 KB PDF (Acrobat dokument) 14.6.2022