ελληνικά  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Bilaterální dohody s Řeckem

Přehled základních smluv mezi ČR a Řeckem (včetně data vstupu v platnost).


Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu, která byla podepsána během oficiální návštěvy prezidenta ČR V. Klause v Athénách v listopadu 2006 a vstoupila v platnost dne 3.3.2011.

Program spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky ve školské a kulturní oblasti na léta 2010 - 2013 (podepsán v Praze dne 16.11.2010). Jedná se o prováděcí program k bilaterální Dohodě mezi vládou ČSSR a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci z roku 1976.

Dohoda mezi vládami ČR a Řecka o ekonomické, průmyslové a technologické spolupráci
/vstoupila v platnost 25.1.2002/

Protokol mezi ministerstvem obrany České republiky a ministerstvem obrany Řecké republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání
/podepsán v Athénách dne 30.5.2001, v platnost vstoupil dne 20.4.2011/

Ujednání mezi ministerstvem zemědělství České republiky a ministerstvem zemědělství Řecké republiky o ekonomické, vědecké a technické spolupráci
/Praha, 16.září 2000/

Memorandum o Česko-řecké kooperaci při ekonomické rekonstrukci a rozvoji oblastí jihovýchodní Evropy.
/Thessaloniki (Soluň), 23.2.2000/

Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
/Praha, 3. června 1991/

Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o vzájemném zrušení vízové povinnosti (výměna nót 5./13. března 1991)
/Athény, 13. března 1991, č. 226/1991 Sb./

Protokol o konzultacích mezi federálním ministerstvem zahraničních věcí Československé socialistické republiky a ministerstvem zahraničních věcí Řecké republiky
/Praha, 3. července 1987/

Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu/Athény, 23. října 1986, č. 98/1989 Sb./

Dohoda o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou
/Praha, 4. července 1984/

Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních
/Athény, 22. října 1980, č. 102/1983 Sb./

Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Řeckou republikou
/Athény, 22. října 1980, č.18/1985 Sb./

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
/Athény, 22. října 1980, č. 93/1983 Sb./

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o mezinárodní silniční dopravě
/Athény, 6. června 1977, č. 117/1979 Sb./

Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o kulturní spolupráci
/Praha, 10. února 1976, č. 36/1980 Sb./

Dohoda o vypořádání finančních otázek mezi Československou socialistickou republikou a Královstvím řeckým
/Praha, 22. července 1964/

Dohoda o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řeckého království a změna Přílohy k Dohodě (výměna dopisu 24.7./21.10.1968)
/Praha, 21. července 1964, č. 5/1968 Sb./

Pakt o přátelství, řízení smírčím, rozhodčím a soudním mezi Republikou československou a Republikou řeckou
/Praha, 8. června 1929, č. 135/1931 Sb./

Poznámka :
V červenci 1994 se v Praze uskutečnilo poslední kolo česko-řeckých jednání o sukcesi do mezinárodních smluv a o smluvním systému. Dne 6. září 1994 byl předán řecké straně dopis ministra zahraničních věcí ČR ze 30.8.1994, v němž byly potvrzeny výsledky těchto jednání.