ελληνικά  english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: z otevřených zdrojů
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Studijní pobyty pro krajany v ČR v akademickém roce 2021/2022

Semestrální stipendijní studijní pobyty - Čtyřtýdenní kurz českého jazyka v ČR pro krajany - Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit.

Důležité informace a doporučení pro krajanské spolky k úspěšné realizaci Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí v r. 2021:

  1. Krajanský vzdělávací program a výuka českého jazyka a literatury v zahraničí – tato část je v gesci MŠMT. Na jeho implementaci se kromě MŠMT podílí i Dům zahraniční spolupráce (DZS), příspěvková organizace MŠMT, a MZV.

Upozorňujeme uchazeče, že konání kurzů a podmínky vstupu do České republiky se mohou i v letošním roce v návaznosti na aktuální situaci pandemie COVID-19 vyvíjet (nepředvídatelnost dalšího vývoje situace v jednotlivých zemích tzn. šíření nákazy, otevření hranic, možnost povinné karantény, možnosti dopravy do/z ČR aj., povinnost předložení negativního PCR testu či dokladu o očkování apod.).


1) Semestrální stipendijní studijní pobyty

Stipendia jsou určena pro studenty z řad krajanů s přednostním zaměřením na následující obory: čeština pro cizince, dále dle kapacity jednotlivých fakult a úrovně češtiny uchazeče učitelství českého jazyka a literatury, historie, etnologie, dějiny umění a teologie. Jedná se obecně o obory související s podporou udržení a rozvoje znalosti českého jazyka a literatury. Podmínkou účasti v programu je dobrá znalost českého jazyka.

Podrobné informace jsou k nalezení na webové stránce http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=semstay v rubrice Programy a sítě. K přihlášení je potřeba vyplnit online formulář.

Termíny pro zadání přihlášek do elektronického systému jsou:

  • pro jednosemestrální studium v zimním semestru akademického roku 2021/2022 (září 2021 až únor 2022) do 15. 3. 2021
  • pro dvousemestrální studium v zimním i letním semestru akademického roku 2021/2022 (září 2021 až červen 2022) do 15. 3. 2021
  • pro jednosemestrální studium v letním semestru akademického roku 2021/2022 (únor 2022 až červen 2022) do 15. 8. 2021

Vyplněnou a vytisknutou přihlášku včetně jedné kopie, tj. celkem 2 exempláře, spolu s životopisem, lékařským potvrzením o způsobilosti ke studiu, podrobným studijním programem, kopií cestovního dokladu, doporučením krajanského spolku je třeba zaslat bez prodlení na Velvyslanectví České republiky v Athénách (prosíme na obálku uvést rovněž "Attn. of: KULTURNÍ A ŠKOLSKÝ ÚSEK") tak, aby tato byla na velvyslanectví doručena nejpozději do pátku 19. 3. 2021 do konce pracovní doby. Pro včasné doručení doporučujeme zásilku zaslat kurýrní poštou. 

Po akceptaci příslušnou vysokou školou zašle MŠMT prostřednictvím MZV a velvyslanectví vybraným stipendistům Rozhodnutí o přiznání stipendia a potvrzení o ubytování.

Je nezbytné, aby účastníci semestrálního pobytu akceptovali termíny studia dané dokumentem „Rozhodnutí o přiznání stipendia“ a aby absolvovali celé studium včetně zkouškového období.

2) Čtyřtýdenní kurz českého jazyka pro krajany

Termín kurzu: 16. 7. – 13. 8. 2021

Jedná se o čtyřtýdenní letní kurz určený českým krajanům starším 18 let, žijícím v zahraničí, kteří se chtějí naučit jazyk svých předků nebo se v něm zdokonalit. Mají možnost se seznámit s českou kulturou a poznat část České republiky. Výuka probíhá pod vedením zkušených pedagogů ve skupinách podle pokročilosti jazykových znalostí. Pro účastníky kurzu je připraven bohatý mimoškolní program (besedy, exkurze, přednášky, celodenní výlety). Výuka sestává z celkem 120 vyučovacích hodin ve skupinách rozdělených dle stupně jazykových znalostí. Na závěr obdrží účastníci osvědčení o absolvování kurzu.

Místo konání kurzu:  Bude specifikováno dodatečně tzn. po ukončení veřejné zakázky na realizátora kurzů.

Termín pro zadání přihlášky do elektronického systému na stránce http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=langcourse, rubrika Kurzy a studenti, je do 15. 3. 2021.

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku tj. celkem 1 exemplář spolu s doporučením krajanského spolku je třeba bez prodlení zaslat na Velvyslanectví České republiky v Athénách (prosíme na obálku uvést rovněž "Attn. of: KULTURNÍ A ŠKOLSKÝ ÚSEK") tak, aby tato byla na velvyslanectví doručena nejpozději do pátku 19. 3. 2021 do konce pracovní doby. Pro včasné doručení doporučujeme zásilku zaslat kurýrní poštou.

Přihlášky uchazečů do jazykového kurzu, kteří se hlásili v roce 2020 a splnili veškeré podmínky přijetí, budou přednostně zohledněny Komisí při výběru uchazečů do kurzu v roce 2021.

I tito uchazeči musí vyplnit online přihlášku do kurzu v roce 2021, kde v části „Další informace“ zmíní podání přihlášky do kurzu v roce 2020 (např. „uchazeč 2020“). Další postup podání přihlášky bude standardní (podrobnosti viz. níže). Komise bude dbát na splnění všech podmínek pro přijetí do kurzu, stejně jako na teritoriální zastoupení.


Prostřednictvím velvyslanectví bude vybraným kandidátům doručeno potvrzení o přijetí. Nevybraní uchazeči se mohou stát náhradníky a případné dodatečné přijetí jim bude operativně oznamovat velvyslanectví na základě pokynu MZV, popř. přímo příslušný referent DZS (při nebezpečí z prodlení).

Je nezbytné, aby účastníci kurz absolvovali v plném rozsahu, kurz nelze zkrátit či rozdělit mezi několik účastníků.

3) Dvoutýdenní kurz metodiky výuky českého jazyka pro vyučující z řad krajanských komunit

Termín kurzu: 23. 8. – 3. 9. 2021

Kurz je určen pro vyučující českého jazyka z řad krajanů. Účastníci jsou rozděleni do dvou skupin: učitele u tradičních krajanských komunit (výuka dospělých) a pedagogové v Českých školách bez hranic a školách podobného typu (výuka dětí). 

Účastníci absolvují dvoutýdenní intenzivní výuku metodiky s cílem zdokonalit a stabilizovat formy vyučování češtiny. Součástí kurzu je i návštěva odborných pracovišť, která mají vazbu na český jazyk a literaturu.

Termín pro elektronické vyplnění formuláře dostupného na webových stránkách DZS http://www.databaze-krajane.cz/modules/krajane/?h=metcourse v rubrice Kurzy a studenti, je do 15. 3. 2021.

Vyplněnou, vytisknutou a podepsanou přihlášku tj. celkem 1 exemplář spolu s doporučením krajanského spolku je třeba zaslat bez prodlení na  Velvyslanectví České republiky v Athénách (prosíme na obálku uvést rovněž "Attn. of: KULTURNÍ A ŠKOLSKÝ ÚSEK") tak, aby tato byla na velvyslanectví doručena nejpozději do pátku 19. 3. 2021 do konce pracovní doby. Pro včasné doručení doporučujeme zásilku zaslat kurýrní poštou.

Vyjádření krajanského spolku k žádosti svého člena musí obsahovat podporu a zdůvodnění účasti ve prospěch rozvoje výukových a kulturně-osvětových aktivit spolku.

Komise složená ze zástupců MZV, MŠMT a DZS rozhodne o přijetí do kurzu, poté vybraní kandidáti obdrží prostřednictvím velvyslanectví potvrzení o přijetí. Při výběru účastníků na metodický kurz výuky češtiny je rozhodující i následné uplatnění nově získaných znalostí.

Je nezbytné, aby účastníci kurz absolvovali v plném rozsahu, kurz nelze zkrátit či rozdělit mezi několik účastníků.


Důležité!

  • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí uchazečů do všech tří částí vzdělávacího programu bude učiněno komisí složenou ze zástupců MZV, MŠMT a DZS.
  • Komise zástupců MZV, MŠMT a DZS se schází krátce po 15. 3. 2021, proto na později dodané žádosti nebude brán zřetel.
  • Vyžaduje-li to vízový režim mezi ČR a konkrétním státem, je účastník kurzu povinen zajistit si příslušné české vízum.