ελληνικά  english  česky 

Αναλυτική αναζήτηση
Ειδοποίηση για άρθρο Εκτύπωση  Decrease font size Increase font size

Διμερείς συμφωνίες

Οι κυριότερες συμφωνίες Τσεχίας - Ελλάδας (με τις ημερομηνίες που τέθηκαν σε ισχύ).

 

Συμφωνία Τουριστικής Συνεργασίας που υπογράφηκε κατά την επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας της Τσεχίας κ. Βάτσλαβ Κλάους στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2006 και τέθηκε σε ισχύ στις 3 Μαρτίου 2011.

Πρόγραμμα Πολιτιστικής και Μορφωτικής Συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας  (υπογράφηκε στην Πράγα στις 16 Νοεμβρίου 2011). Πρόκειται για το τελευταίο τετραετές πρόγραμμα (για τα έτη 2010 - 2013) με το οποίο εφαρμόζεται η Συμφωνία Πολιτιστικής και Μορφωτικής Συνεργασίας που υπογράφηκε το 1976.

Συμφωνία Οικονομικής, Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας
/τέθηκε σε ισχύ στις 25 Ιανουαρίου 2002/

Πρωτόκολλο Συνεργασίας στον Τομέα της Στρατιωτικής Εκπαίδευσης μεταξύ των Υπουργείων  Αμύνης της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας
/Πράγα, 30 Μαϊου 2001, τέθηκε σε ισχύ στις 20 Απριλίου 2011/ 

Συμφωνία Οικονομικής, Επιστημονικής και Τεχνικής Συνεργασίας μεταξύ των Υπουργείων Γεωργίας της Τσεχικής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας
/Πράγα, 16 Σεπτεμβρίου 2000/

Μνημόνιο Συνεργασίας Τσεχίας και Ελλάδας για την Οικονομική Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη στην Περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης /Θεσσαλονίκη, 23-2-2000/

Συμφωνία Προώθησης και Αμοιβαίας Προστασίας των Επενδύσεων μεταξύ των κυβερνήσεων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Τσεχίας και Σλοβακίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας
/Πράγα, 3 Ιουνίου 1991/

Συμφωνία για την Αμοιβαία Κατάργηση των Προξενικών Θεωρήσεων (Βίζες) μεταξύ των κυβερνήσεων της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Τσεχίας και Σλοβακίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας (ανταλλαγή ρηματικών διακοινώσεων στις 5-3-1991 και 13-3-1991)
/Αθήνα, 13 Μαρτίου 1991, αριθ. 226/1991 Συλλογής Νόμων/

Πρωτόκολλο Διαβουλεύσεων  μεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Εξωτερικών της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας και του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας 
/Πράγα, 3 Ιουλίου 1987/

Συμφωνία περί Αποφυγής Διπλής Φορολογίας και Περιορισμό της Φοροδιαφυγής στη Φορολογία του Εισοδήματος μεταξύ των κυβερνήσεων της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας
/Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 1986, αριθ. 98/1989 Συλλογής Νόμων/

Συμφωνία Επιστημονικής και Τεχνολογικής Συνεργασίας μεταξύ της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας /Πράγα, 4 Ιουλίου 1984/

Συμφωνία Δικαστικής Αρωγής σε Αστικές και Ποινικές Υποθέσεις μεταξύ της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας
/Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 1980, αριθ. 102/1983 Συλλογής Νόμων/

Προξενική Συνθήκη μεταξύ της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας
/Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 1980, αριθ. 18/1985 Συλλογής Νόμων/

Συμφωνία Συνεργασίας στον Τομέα της Υγείας μεταξύ των κυβερνήσεων της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας
/Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 1980, αριθ. 93/1983 Συλλογής Νόμων/

Συμφωνία Συνεργασίας στον Τομέα του Τουρισμούμεταξύ του Ομοσπονδιακού Υπουργείου  Εξωτερικού Εμπορίου της Τσεχοσλοβακίας και του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού της Ελλάδας 
/Πράγα, 27 Μαρτίου 1980/

Συμφωνία για τις Διεθνείς Οδικές Μεταφορές μεταξύ κυβερνήσεων της Σοσιαλιστικής  Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας
/Αθήνα, 6 Ιουνίου 1977, αριθ. 117/1979 Συλλογής Νόμων/ 

Συμφωνία Πολιτιστικής Συνεργασίας μεταξύ των κυβερνήσεων της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας 
/Πράγα, 10 Φεβρουαρίου 1976, αριθ. 36/1980 Συλλογής Νόμων/

Συμφωνία περί Τακτοποίησης Οικονομικών Ζητημάτων μεταξύ της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας και του Βασιλείου της Ελλάδος
/Πράγα, 22 Ιουλίου 1964/

Συμφωνία για τις Αερομεταφορές μεταξύ των κυβερνήσεων της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας και του Βασιλείου της Ελλάδος, και η τροποποίηση της Προσθήκης της Συμφωνίας /ανταλλαγή επιστολών 24-7-1968 και 21-10-1968/ 
/Πράγα, 21 Ιουλίου 1964, αριθ. 5/1968 Συλλογής Νόμων/

Σύμφωνο Φιλίας και Δικαστικής Συνεργασίας μεταξύ της Δημοκρατίας της Τσεχοσλοβακίας και της Δημοκρατίας της Ελλάδος
/Πράγα, 8 Ιουνίου 1929, αριθ.135/1931 Συλλογής Νόμων/

Σημείωση:
Τον Ιούλιο του 1994 ολοκληρώθηκαν στην Πράγα οι διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελλάδας και της νεοσύστατης Δημοκρατίας της Τσεχίας σχετικά με τη διαδοχή των συμφωνιών που  υπογράφηκαν από την πρώην Τσεχοσλοβακία. Μέχρι τέλος του 1994 και οι δύο χώρες επικύρωσαν τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων αυτών.