عربي  česky  english 

rozšířené vyhledávání

Bilaterální smlouvy

Přehled bilaterálních smluv (včetně data vstupu)

Ve dnech 23. - 24. dubna 2007 se uskutečnily v Praze bilaterální expertní rozhovory k sukcesi do smluv s Irákem.

Česká republika informovala 19. prosince 2007 nótou MZV č. j.: 139571/2007-MPO o závěrech a doporučeních; uvedené závěry vstoupí v platnost dnem obdržení odpovědi od MZV Irácké republiky. Velvyslanectví České republiky obdrželo nótu MZV Irácké republiky č. j.: 7/4/6/54356 dne 10. března 2008.Tímto dnem se

1. ponechávají v platnosti následující smluvní dokumenty

- Dohoda o kulturní spolupráci mezi ČSR a Iráckou republikou (Bagdád, 7.5.1959)
- Dohoda o letecké dopravě mezi ČSR a Iráckou republikou (Praha, 11.3.1960)
- Smlouva mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky o vzájemném osvobození zisků a příjmů československého a iráckého leteckého podniku a jejich zaměstnanců od daní (Bagdád, 7.12.1977)
- Konzulární úmluva mezi ČSSR a Iráckou republikou (Praha, 16.8.1985)

2. ruší platnost následujících smluvních dokumentů

- Protokol o vědeckotechnické spolupráci mezi ČSR a Iráckou republikou (Bagdád, 14.12.1958)
- Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky o ustavení Stálého výboru pro hospodářskou, vědeckou a technickou spolupráci(Bagdád, 3.7.1978)
- Dohoda o spolupráci v oblasti cen mezi Federálním cenovým úřadem ČSSR a Ústřední cenovou organizací Irácké republiky (Praha, 22.9.1980)
- Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví (Bagdád, 21.4.1982)
- Všeobecná dohoda o hospodářské, vědecké a technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky (Praha, 30.11.1986)

Bilaterální smlouvy hospodářského charakteru

1. Dohoda o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Iráckou republikou (Bagdád, 9.3.1972)
2. Protokol o změně Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Iráckou republikou (Praha, 18.12.1973)
3. Dlouhodobá obchodní a platební dohoda mezi ČSSR a Iráckou republikou (Praha, 18.12.1973)
4. Protokol k Dohodě o hospodářské a technické spolupráci mezi ČSSR a Iráckou republikou z 9.3.1972 ve znění dopisů vyměněných 18.1.1975 a 9.7.1975 (Bagdád, 9.7.1975)
5. Druhý protokol o změně Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky (Bagdád, 31.5.1977)
6. Dohoda mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky o dodávkách zvláštních materiálů v letech 1986-1990 (podepsaná 16.7.1985).

Tyto bilaterální smlouvy v současné době nejsou platné. V budoucnu budou podrobeny negociacím na úrovni evropských struktur.