عربي  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2022

(Archivní článek, platnost skončena 24.09.2022.)

Prezident republiky vyhlásil volby do 1/3 Senátu na pátek 23. září a sobotu 24. září 2022.

Hlasování do Senátu probíhá pouze ve volebních obvodech na území České republiky. Volební zákon nepřipouští při volbách do Senátu hlasování v zahraničí, na zastupitelských úřadech ČR tedy hlasování probíhat nebude.

Na základě ustanovení § 6a volebního zákona je sice možné při volbách do Senátu hlasovat na voličský průkaz vydaný zastupitelským úřadem, ale na tento voličský průkaz může volič hlasovat pouze na území České republiky, a to v jakémkoli volebním okrsku, spadajícím do volebního obvodu, kde jsou volby vyhlášeny.

Ve volbách mohou hlasovat občané ČR zapsaní ve zvláštním seznamu voličů, který je veden zastupitelským úřadem v Erbílu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů je nutné předat zastupitelskému úřadu nejpozději do 24. srpna 2022. Občané, kteří již jsou v seznamu zapsáni, novou žádost o zápis podávat nemusejí.

V případě, že je volič zapsán ve zvláštním seznamu voličů, vedeném zastupitelským úřadem České republiky v zahraničí, může požádat před každými volbami do Senátu, které jsou na území České republiky vyhlášeny, tento úřad o vydání voličského průkazu, a to podáním v listinné podobě, opatřeným úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě, zaslaným prostřednictvím datové schránky, doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb (tj. 16. září 2022) nebo osobně do okamžiku uzavření zvláštního seznamu voličů (tj. do 21. září 2022 do 16.00 hodin).