عربي  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu České Republiky

Prezident republiky vyhlásil doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 78 se sídlem ve Zlíně a stanovil dny jejich konání na pátek 18. května a sobotu 19. května 2018. Případné druhé kolo volby by se konalo, pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů, a proběhlo by v pátek 25. května a v sobotu 26. května 2018.
 

Hlasování se uskuteční pouze ve volebních místnostech volebního obvodu č. 78 se sídlem ve Zlíně. Voličem je státní občan ČR, který alespoň v druhý den voleb dosáhne 18. roku věku.

Voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Bagdádu, a budou se chtít zúčastnit doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 78 se sídlem ve Zlíně, mají možnost požádat Velvyslanectví ČR v Bagdádu o vydání voličského průkazu a na jeho základě – a po doložení své totožnosti a státního občanství ČR – se doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 78 se sídlem ve Zlíně zúčastnit. Žádost v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky Ministerstva zahraničních věcí ČR, musí být doručena Velvyslanectví ČR v Bagdádu do 11. května 2018 do 16.00 hod., v případě osobního předání žádosti o vydání voličského průkazu na Velvyslanectví ČR v Bagdádu tato lhůta končí 16. května 2018 v 16.00 hod. Volič může požádat před příp. druhým kolem doplňovacích voleb osobně o vydání voličského průkazu pro druhé kolo, a to do 23. května 2018 do 16.00 hod.

Zastupitelský úřad může voličský průkaz předat osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo voliči zaslat nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb, v případě doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 78 se sídlem ve Zlíně tedy 3. května 2018.

Podrobnější informace o volbách do Senátu a Informaci o způsobu hlasování v doplňovacích volbách do Senátu Parlamentu ČR naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR.