عربي  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Vedoucí zastupitelského úřadu České republiky v Bagdádu (Irácká republika) podle § 15 odstavce 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o volbách”), oznamuje:

1.  Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční dne 20.10.2017 od 14:00 do 22:00 hodin a dne 21.10.2017 od 8:00 do 14:00 hodin.

2.  Místem konání voleb ve Zvláštním volebním okrsku č. 54 je volební místnost na dočasné adrese zastupitelského úřadu České republiky v Bagdádu, adresa Hajj at-Tašrí', Karrádat Marjam, 232/4/17, Mezinárodní zóna, Bagdád. (Nikoli tedy v dlouhodobém objektu ZÚ Bagdád ve čtvrti al-Mansúr, který bude v době voleb uzavřen pro rekonstrukci!) Zvláštní volební okrsek č. 54 se vztahuje na voliče, kteří mají bydliště na území Iráku mimo autonomní oblast Kurdistán a mimo území vojenské letecké základny v Baladu.

3. Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, je-li zapsán do zvláštního seznamu vedeného zdejším zastupitelským úřadem (§ 6 zákona o volbách).

4. Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě své písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb (§ 6 odst. 5 zákona o volbách).

5. Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (viz dále).

6. Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz (§ 19 odst. 4 zákona o volbách).

7. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

8. Upozorňujeme voliče, kteří nejsou zapsáni na zvláštním seznamu voličů ZÚ Bagdád a hodlají hlasovat ve volební místnosti ZÚ na základě voličského průkazu, na nutnost s alespoň jednodenním předstihem oznámit svůj úmysl se dostavit, a to telefonicky na číslo 0(0964) 790 190 9425, aby mohl být zajištěn jejich vstup na území Mezinárodní zóny v Bagdádu.

 

V Bagdádu dne 16.8.2017

Mgr. Jan Vyčítal, vedoucí zastupitelského úřadu