عربي  česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu Parlamentu České republiky říjen 2018

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů (částka 45), pod číslem 85/2018 Sb., volby do Senátu a stanovil dny jejich konání na pátek 5. října 2018 a sobotu 6. října 2018.

Hlasování do Senátu probíhá pouze ve volebních obvodech na území České republiky, nikoliv na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí. Volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční ve volebních obvodech č. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80.

Případné druhé kolo by se konalo v těch volebních obvodech, v nichž by žádný z kandidátů nezískal v prvním kole nadpoloviční většinu odevzdaných platných hlasů, a proběhlo by v pátek 12. října a v sobotu 13. října 2018.

Voličem je státní občan ČR, který alespoň v druhý den voleb dosáhne 18. roku věku.

Voliči, kteří jsou zapsáni ve zvláštním seznamu voličů, vedeném Velvyslanectvím ČR v Bagdádu, a budou se chtít zúčastnit voleb do Senátu Parlamentu ČR ve shora jmenovaných volebních obvodech, mají možnost požádat Velvyslanectví ČR v Bagdádu o vydání voličského průkazu a na jeho základě – a po doložení své totožnosti a státního občanství ČR – se voleb do Senátu Parlamentu ČR ve výše jmenovaných volebních obvodech zúčastnit. Žádost v listinné podobě, opatřené úředně ověřeným podpisem voliče, nebo v elektronické podobě, zaslané prostřednictvím datové schránky, musí být doručena Velvyslanectví ČR v Bagdádu do 28. září 2018 do 16.00 hod., v případě osobního předání žádosti o vydání voličského průkazu na Velvyslanectví ČR v Bagdádu tato lhůta končí 3. října 2018 v 16.00 hod. Volič může požádat před příp. druhým kolem voleb osobně o vydání voličského průkazu pro druhé kolo, a to do 10. října 2018 do 16.00 hod.

Zastupitelský úřad může voličský průkaz předat osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s úředně ověřeným podpisem voliče, žádajícího o vydání voličského průkazu, nebo voliči zaslat nejdříve 15 dnů před prvním dnem voleb, tedy od 20. září 2018.

Informace pro veřejnost o nadcházejících volbách do Senátu jsou umístěny na níže uvedené webové stránce MV ČR.