english  по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Letní školy slovanských studií

Letní školy slovanských studií (dále jen „LŠSS“) jsou studijní kurzy pořádané několika veřejnými vysokými školami působícími v České republice. Kurzy se konají každoročně v průběhu letních měsíců (červenec, srpen, září).
 

Kurzy jsou určeny pro zahraniční studenty, odborníky (pedagogy, překladatele, tlumočníky) a akademické pracovníky z oblasti bohemistiky a slavistiky. Svým širokým záběrem jsou však otevřeny všem zájemcům o český jazyk, literaturu, dějiny a kulturu. V rámci svých vzdělávacích bloků nabízejí jednotlivé LŠSS kurzy českého jazyka rozličných úrovní, výběrové semináře zaměřené na studium české literatury, kultury a dějin, volnočasové aktivity zahrnující divadelní, hudební a taneční představení, exkurze, poznávací výlety apod.

Délka trvání kurzů se pohybuje od 2 do 4 týdnů v závislosti na náplni programu zvoleného jednotlivými pořadatelskými universitami.

Letních škol slovanských studií se lze účastnit v roli samoplátce, který si hradí veškeré náklady spojené se svou účastí na kurzech sám, nebo v roli stipendisty, jemuž jsou kurzovné, ubytování, stravování a bezplatný vstup na kulturní aktivity pořádané v rámci LŠSS hrazeny Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (dále jen „MŠMT“). Počet stipendijních míst na LŠSS pro jednotlivé země je stanoven na základě mezinárodních smluv uzavřených v gesci MŠMT s partnerskými zeměmi.

MŠMT zveřejňuje nabídku stipendií k účasti na kurzech LŠSS prostřednictvím zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. Stipendia se poskytují pouze kandidátům, které nominují kompetentní orgány partnerských smluvních zemí.

Více informací pro samoplátce kurzů LŠSS naleznete pod následujícími odkazy:

Univerzita Karlova v Praze

Masarykova univerzita v Brně

Západočeská univerzita v Plzni

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Univerzita Palackého v Olomouci

Ústav jazykové a odborné přípravy v Poděbradech

Pro další informace o konání kurzů LŠSS neváhejte kontaktovat jednotlivé pořadatelské Letní školy slovanských studií, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo zastupitelské úřady České republiky v zahraničí.