english  по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Velvyslanectví ČR bude ve dnech 7.-10. dubna 2023 uzavřeno

Ve dnech 7.-10. dubna 2023 bude Velvyslanectví ČR v Baku vzhledem k velikonočním svátkům uzavřeno. více ►

Termín zápisu na pracovní karty

V návaznosti na částečné obnovení činnosti konzulárního oddělení velvyslanectví ČR v Baku více ►

Ekonomická migrace - programy a kvóty

Na podporu zaměstnávání zahraničních pracovníků realizuje ČR programy cílené ekonomické migrace. Gestorem všech programů cílené ekonomické migrace je Ministerstvo průmyslu a obchodu, na jehož webových stránkách lze nalézt bližší informace o… více ►

Fond pro vnitřní bezpečnost

Projekt Intenzifikace konzulárního školícího modulu ISF/11/01 – autoevaluační cesta na Velvyslanectví ČR v Baku (3. – 5. května 2022) více ►

Pravidla návratu do ČR - od 9.4.2022 zrušena

Vzhledem k aktuální situaci šíření viru SARS-CoV-2 v ČR a ve světě a jeho dopadům Ministerstvo zdravotnictví ČR ruší s účinností od 9. dubna 2022 všechna protiepidemická opatření pro osoby vstupující na území ČR po předchozím pobytu v zahraničí.… více ►

Změny v oblasti cestovního zdravotního pojištění u pobytů nad 90 dnů

thumb_visa_02

Od 2. srpna 2021 došlo v souvislosti s nabytím účinnosti novely zákona o pobytu cizinců (dále jen "ZPC") k zásadní změně při předkládání dokladu o cestovním zdravotním pojištění pro pobyty nad 90 dnů. více ►

Povinnost absolvování adaptačně-integračního kurzu pro cizince v České republice

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen… více ►

Dlouhodobé vízum v případě vypršení platnosti oprávnění k pobytu (dlouhodobého víza, dlouhodobého či trvalého pobytu) na území ČR

Velvyslanectví ČR v Baku může do cestovního dokladu cizince na jeho žádost vyznačit dlouhodobé vízum v případě, že mu vypršela platnost oprávnění k pobytu (dlouhodobého víza, dlouhodobého či trvalého pobytu) na území ČR a cizinec má přitom… více ►

Částečné obnovení vízové činnosti

thumb_visa_02

S účinností od 1. srpna 2020 bude na Velvyslanectví ČR v Baku částečně a v limitovaném množství žádostí obnoveno poskytování vízových služeb veřejnosti. více ►

COVID19 - aktuální podmínky cestování do Ázerbájdžánu a návratu do ČR

Ázerbájdžánská vláda v březnu 2020 vyhlásila v reakci na šíření infekce COVID-19 zvláštní karanténní režim, jehož platnost byla mezitím prodloužena přinejmenším do konce dubna 2023. Občanům ČR, kteří se do Ázerbájdžánu rozhodnou vypravit,… více ►

Změny v procesu zpracování a vydávání schengenských víz od 2. února 2020

visa_schengen_logo

Dne 2. února 2020 vstoupí v účinnost novela Vízového kodexu, který je právním základem pro vydávání schengenských víz. Některé změny, které se dotknou i postupu při podávání žádostí o schengenská víza, shrnujeme níže. více ►

Nová pravidla registrace žadatelů o zaměstnanecké karty

V souvislosti s Nařízením Vlády ČR č. 220/2019 Sb. ze dne 26.8.2019, kterým byla stanovena mj. i kvóta pro příjem žádostí o zaměstnanecké karty v Ázerbájdžánu, se zavádí nový objednávací systém pro osobní podání žádostí o zaměstnanecké karty.… více ►

Zavedení kvót na zaměstnanecké karty a dlouhodobá podnikatelská víza od 1. září 2019

Vláda České republiky rozhodla s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncept cílené ekonomické migrace o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza… více ►

Změny ve vízové proceduře od 31.7.2019

V souvislosti se změnami příslušných zákonů podáváme přehled změn, jež se přímo dotknou žadatelů o víza. Novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, a č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve… více ►

Systém objednávání žadatelů o dlouhodobá víza a pobytová oprávnění na ZÚ Baku (S VÝJIMKOU ZAMĚSTNANECKÝCH KARET)

Termín pro příjem žádosti o dlouhodobé vízum/pobyt (S VÝJIMKOU ZAMĚSTNANECKÝCH KARET – VIZ NÍŽE) je nutné si předem sjednat, a to výlučně zasláním e-mailu v ruském, anglickém či českém jazyce na emailovou adresu visa_baku@mzv.cz. více ►

Vízum do Ázerbájdžánu i elektronicky

thumb

Od ledna 2017 je možné o vízum do Ázerbájdžánské republiky požádat elektronickou cestou a to na webu https://evisa.gov.az/. Jedná se o systém ASAN Visa - zjednodušený vízový proces pro vybrané země, mezi které patří i Česká republika. více ►