english  по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Žádosti o dlouhodobé pobytové tituly a krátkodobá víza

V současnosti lze takové žádosti přijmout v souladu s příslušným ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR, registrace k podání žádostí dle čl. I/7, a to: více ►

Povinnost absolvování adaptačně-integračního kurzu pro cizince v České republice

Každý cizinec, kterému bylo od 1. 1. 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen… více ►

Krizové opatření: cesty do ČR jen v nezbytně nutných případech

varovani_upozorneni

V důsledku kritické epidemiologické situace platí v ČR od 15. února 2021 usnesení vlády č. 127 o přijetí krizového opatření, kterým se s platností do 28. února 2021 omezuje volný pohyb osob na celém území státu. Do ČR je možné přicestovat jen v… více ►

Dlouhodobé vízum v případě vypršení platnosti oprávnění k pobytu (dlouhodobého víza, dlouhodobého či trvalého pobytu) na území ČR

Velvyslanectví ČR v Baku může do cestovního dokladu cizince na jeho žádost vyznačit dlouhodobé vízum v případě, že mu vypršela platnost oprávnění k pobytu (dlouhodobého víza, dlouhodobého či trvalého pobytu) na území ČR a cizinec má přitom… více ►

Částečné obnovení vízové činnosti

thumb_visa_02

S účinností od 1. srpna 2020 bude na Velvyslanectví ČR v Baku částečně a v limitovaném množství žádostí obnoveno poskytování vízových služeb veřejnosti. více ►

Cestování do Ázerbájdžánu v podmínkách karanténního režimu

V návaznosti na rozhodnutí vlády ČR ze dne 23. dubna 2020 o ukončení platnosti opatření omezujícího vycestování z území ČR informuje Velvyslanectví ČR v Baku o trvajících omezeních spojených s cestami do Ázerbájdžánské republiky. více ►

Změny v procesu zpracování a vydávání schengenských víz od 2. února 2020

visa_schengen_logo

Dne 2. února 2020 vstoupí v účinnost novela Vízového kodexu, který je právním základem pro vydávání schengenských víz. Některé změny, které se dotknou i postupu při podávání žádostí o schengenská víza, shrnujeme níže. více ►

Nová pravidla registrace žadatelů o zaměstnanecké karty

V souvislosti s Nařízením Vlády ČR č. 220/2019 Sb. ze dne 26.8.2019, kterým byla stanovena mj. i kvóta pro příjem žádostí o zaměstnanecké karty v Ázerbájdžánu, se zavádí nový objednávací systém pro osobní podání žádostí o zaměstnanecké karty.… více ►

Zavedení kvót na zaměstnanecké karty a dlouhodobá podnikatelská víza od 1. září 2019

Vláda České republiky rozhodla s účinností od 1. 9. 2019 v rámci potřeby zajištění pracovních sil pro český trh práce a na to navazující koncept cílené ekonomické migrace o zavedení kvót na příjem žádostí o zaměstnanecké karty a dlouhodobá víza… více ►

Změny ve vízové proceduře od 31.7.2019

V souvislosti se změnami příslušných zákonů podáváme přehled změn, jež se přímo dotknou žadatelů o víza. Novely zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR, ve znění pozdějších předpisů, a č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve… více ►

Systém objednávání žadatelů o dlouhodobá víza a pobytová oprávnění na ZÚ Baku (S VÝJIMKOU ZAMĚSTNANECKÝCH KARET)

Termín pro příjem žádosti o dlouhodobé vízum/pobyt (S VÝJIMKOU ZAMĚSTNANECKÝCH KARET – VIZ NÍŽE) je nutné si předem sjednat, a to výlučně zasláním e-mailu v ruském, anglickém či českém jazyce na emailovou adresu visa_baku@mzv.cz. více ►

Změna úředních hodin konzulárního úseku

thumb

pondělí, čtvrtek a pátek od 9:30 do 12:00 hod pro podání žádostí o krátkodobá víza a legalizace úterý od 9:15 do 12:00 a od 13:15 do 16:00 pro podání žádostí o dlouhodobá víza. Výdej: pondělí, čtvrtek a pátek od 13:00 do 14:00 hod. více ►

Vízum do Ázerbájdžánu i elektronicky

thumb

Od ledna 2017 je možné o vízum do Ázerbájdžánské republiky požádat elektronickou cestou a to na webu https://evisa.gov.az/. Jedná se o systém ASAN Visa - zjednodušený vízový proces pro vybrané země, mezi které patří i Česká republika. více ►