english  по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Nová pravidla registrace žadatelů o zaměstnanecké karty

V souvislosti s Nařízením Vlády ČR č. 220/2019 Sb. ze dne 26.8.2019, kterým byla stanovena mj. i kvóta pro příjem žádostí o zaměstnanecké karty v Ázerbájdžánu, se zavádí nový objednávací systém pro osobní podání žádostí o zaměstnanecké karty. Kvóta stanovená pro Velvyslanectví ČR v Baku činí 25 žádostí o zaměstnaneckou kartu na jeden (2-měsíční) objednávací cyklus.

Den a hodina, kdy je zahájeno objednávání na následující dvouměsíční období prostřednictvím zaslání registračního e-mailu, je pravidelně s předstihem zveřejňována na webu Velvyslanectví ČR v Baku.

O termín bude možno požádat zasláním emailu na Zamkarta_Baku@mzv.cz za níže uvedených podmínek:

A. Do předmětu zaslaného e-mailu  je zapotřebí uvést POUZE jedinečné číslo cestovního pasu žadatele.  Na e-maily, které budou mít v předmětu zprávy uvedeny jiné informace než samotné číslo cestovního pasu nebude brán zřetele, tj. nebude na ně odpovídáno.

B. Na e-maily, které budou doručeny do e-mailové schránky Zamkarta_Baku@mzv.cz před zahájením objednávání (tedy před stanoveným dnem a hodinou) nebude brán zřetele, tj. nebude na ně odpovídáno.

C. Každý žadatel může zaslat pouze 1 e-mail. V případě, že jeden žadatel  zašle v daném termínu více e-mailů,  bude z tohoto termínu objednávání automaticky vyřazen, a to i v případě,  že  e-maily budou zaslány z více e-mailových adres.  Upozornění  o vyřazení  bude zasláno pouze na první zjištěný duplicitní e-mail žadatele.  V případě, že bude zjištěna skutečnost, že žadatel již  podal žádost  o zaměstnaneckou kartu v minulých měsících a tato žádost je v řízení, bude jeho  e-mail taktéž vyřazen z dalšího zpracování a považován za neplatný.

D. E-mail musí vždy obsahovat další identifikační údaje žadatele: jméno, příjmení, datum narození, číslo pasu, kontaktní telefon a e-mail a uvedení účelu pobytu: zaměstnání.

E. Přílohou e-mailové žádosti musí být kopie následujících dokumentů:

  • naskenovaná kopie datové stránky cestovního dokladu žadatele (v pdf formátu),
  • naskenovaný dokument prokazující účel pobytu (kompletní a podepsaná pracovní smlouva v pdf formátu)

Bez uvedených náležitostí je objednávka neplatná a nebude na ni brán zřetel,  resp. bude vyřazena ze zpracování.

F. Platí pravidlo 1 e-mail = 1 žadatel, objednávky na více osob v jednom e-mailu se rovněž nepřijímají.

G. Žádosti budou zpracovány chronologicky podle času jejich obdržení. Žádosti splňující veškeré náležitosti obdržené do naplnění kapacity budou zodpovězeny automatickým e-mailem a poté zpracovány do 7 dnů. Žádosti splňující veškeré náležitosti obdržené nad limit kapacity obdrží automatickou odpověď o tomto faktu a termín jim z důvodu naplnění kapacity přidělen nebude.

Konkrétní termín podání Vaší žádosti Vám bude sdělen e-mailem zaslaným na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Stanovený termín je pevný a nelze jej měnit.

 

Upozornění:

  1. E-mailová adresa Zamkarta_Baku@mzv.cz je určena výhradně pro žádosti o podání žádosti o zaměstnanecké karty.
  2. Velvyslanectví ČR v Baku upozorňuje, že v případě důvodného podezření na neoprávněný vnější zásah do systému v rámci sjednávání termínů bude celá registrace zrušena a, jakmile to bude možné, bude vypsán termín nový (a to i opakovaně).