english  по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Systém objednávání žadatelů o dlouhodobá víza a pobytová oprávnění na ZÚ Baku (S VÝJIMKOU ZAMĚSTNANECKÝCH KARET)

Termín pro příjem žádosti o dlouhodobé vízum/pobyt (S VÝJIMKOU ZAMĚSTNANECKÝCH KARET – VIZ NÍŽE) je nutné si předem sjednat, a to výlučně zasláním e-mailuruském, anglickém či českém jazyce na emailovou adresu visa_baku@mzv.cz.

Emailová žádost musí obsahovat níže uvedené údaje, bez kterých bude e-mail vyřazen a nebude dále zpracováván:

-          jméno a příjmení žadatele,

-          druh pobytového oprávnění, o které hodlá žádat (studium, sloučení rodiny, podnikatel, věda, sport apod.)

-          kontaktní údaje žadatele (e-mail, telefon)

-          číslo cestovního dokladu 

-          naskenovaná kopie datové stránky cestovního dokladu a kopie dokladu o účelu pobytu (např. potvrzení o studiu, výpis z obchodního rejstříku aj.); bez uvedených příloh je objednávka neplatná; kopie je nutno zasílat pouze ve formátu pdf.

Platí pravidlo jeden  email =  jeden žadatel.

Emailové žádosti o stanovení termínu k příjmu žádosti budou v rámci výše uvedených e-mailových schránek řazeny dle data, hodiny, minuty a vteřiny doručení do této e-mailové schránky ZÚ. Dle této časové posloupnosti jsou pak žadatelům stanovovány termíny pro podání jejich žádosti na konzulárním úseku Velvyslanectví ČR v Baku.

Žádosti o dlouhodobá víza/pobytové tituly se přijímají v úterý a až do konce září i ve středu.

Potvrzení termínu: konzulární úsek ZÚ bude na objednávky odpovídat e-mailem, ve kterém bude žadateli sdělen termín k podání žádosti na ZÚ.

V případě, že se žadatel ve stanoveném termínu nemůže k podání žádosti dostavit, musí o nový termín požádat opět standardním způsobem.

V případě, že byla e-mailová žádost zaslána na nesprávnou e-mailovou adresu, či neobsahuje požadované údaje či přílohy (viz výše), je neplatná.

POZOR! Registrace žadatelů o zaměstnanecké karty probíhá odděleně! Podrobné informace pro tuto kategorii žadatelů naleznete ve zvláštním článku.