english  по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání

Obchodní a ekonomické informace

Základním posláním obchodně-ekonomického úseku Velvyslanectví ČR v Baku je rozvoj vzájemné ekonomické spolupráce mezi Českou republikou a Ázerbájdžánem a podpora českých obchodních zájmů v této zemi.
 

V rámci dosažení těchto cílů se OEÚ věnuje průběžnému shromažďování informací obecného i odborného charakteru důležitých pro rozvoj vzájemného obchodu a zvláště pro stávající i potenciální české vývozce a investory a propagaci českých výrobků. Největší důraz je přitom kladen na podporu exportu českého zboží a služeb, spolupráci v oblasti zemědělství, energetiky, dopravního stavitelství a  rozvoj cestovního ruchu z Ázerbájdžánu do České republiky.

O veškerých zásadních změnách a novinkách v teritoriu včetně obecných možností spolupráce, aktuálních poptávek ze strany ázerbájdžánských firem a veřejných výběrových řízení (tendrů) OEÚ bezplatně informuje českou podnikatelskou sféru prostřednictvím k tomu určených kanálů (agentura CzechTrade, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR,  Hospodářská komora pro styky se zeměmi SNS, Obchodní a průmyslová komora Česko-Ázerbájdžán resp. jednotlivé odborné svazy, portál BusinessInfo.cz atp.).

Ázerbájdžánské ekonomické zóny vytvářejí příznivé prostředí pro zahraniční investory

thumb

Diverzifikace hospodářství a investice mimo ropně-plynový sektor patří k hlavním prioritám ázerbájdžánské vlády. Stát se rozhodl přilákat nové investory výstavbou ekonomických zón, v nichž vytváří výhodné prostředí pro fungování zahraničních… více ►

Restart česko-ázerbájdžánské zemědělské spolupráce

thumb

Covidem přerušená zemědělská spolupráce mezi Českou republikou a Ázerbájdžánem zaznamenala oživení díky misi ázerbájdžánských expertů na živočišnou výrobu do ČR. Zástupci ázerbájdžánských firem navštívili společnosti zabývající se stájovými… více ►

Ázerbájdžán digitalizací zemědělství cílí na zvýšení produkce

thumb

Diverzifikace hospodářství je významnou prioritou pro ázerbájdžánskou vládu. Její snahy se neminuly účinkem a v prvním čtvrtletí roku 2022 se produkce neropného sektoru meziročně zvýšila o 45 %. Zemědělství je jednou ze strategických oblastí… více ►

Sezóna veletrhů v Baku začíná v květnu

thumb

I v tomto roce bude jaro v Ázerbájdžánu věnováno zemědělským, dopravním a energetickým tématům. Letošními novinkami bude zaměření na Smart Agro a nový název tradičního červnového energetického veletrhu (Baku Energy Week). Všechny veletrhy budou… více ►

Podnikatelská mise českých firem do Ázerbájdžánu zaměřená na energetiku a energetickou efektivitu

thumb

Velvyslanectví České republiky v Baku ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR v Baku organizuje v týdnu od 19. září 2022 podnikatelskou misi do Ázerbájdžánu zaměřenou na energetiku a energetickou efektivitu. Cílem akce je představení… více ►

Ázerbájdžán investicemi do obnovitelných zdrojů zvyšuje export elektrické energie

thumb

Ázerbájdžán je klíčovým dodavatelem ropy a zemního plynu do řady zemí Evropské unie a Středomoří. V návaznosti na ruskou agresi na Ukrajině a zájmem evropských států o diverzifikaci dodávek nerostných surovin do Evropy se významnost jeho pozice… více ►

Ázerbájdžánské město Gandža - modernizací ke zlepšení kvality života obyvatel

thumb

Díky investicím Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) v rámci programu „Green Cities“ začne v roce 2022 modernizace infrastruktury západoázerbájdžánského města Gandža. Evropské investice mají podpořit zavádění inovativních… více ►

Ázerbájdžán láká zahraniční investice do neropného sektoru

thumb

S poklesem zahraničních investicí se Ázerbájdžán potýká posledních 10 let. Valná většina jich navíc míří do ropného sektoru, který byl v letech 2016 a 2020 výrazně poznamenán fluktuací ceny ropy na světových trzích. Země usilující o… více ►

Ázerbájdžán: podzimní sezóna veletrhů

thumb

V Baku se po dvouleté pauze zaviněné celosvětovou pandemií Covid-19 uskuteční v termínu 20. až 22. října 2021 3 mezinárodní veletrhy. Všechny akce patří svým rozsahem k největším v oblasti Jižního Kavkazu a pravidelně přináší svým návštěvníkům i… více ►

Česká republika jako perspektivní partner pro vznikající ázerbájdžánský letecký průmysl

thumb

Ve světě nenajdeme mnoho států, které by se mohly pochlubit zvládnutím plného cyklu letecké výroby, tedy procesu vedoucího od projekčních prací, přes konstrukci prototypu až k sériové výrobě. Česká republika je jedním z plnoprávných členů tohoto… více ►

První Předchozí
1 2 3 4
Další Poslední