english  по-русски  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Creative Commons
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ázerbájdžán digitalizací zemědělství cílí na zvýšení produkce

Diverzifikace hospodářství je významnou prioritou pro ázerbájdžánskou vládu. Její snahy se neminuly účinkem a v prvním čtvrtletí roku 2022 se produkce neropného sektoru meziročně zvýšila o 45 %. Zemědělství je jednou ze strategických oblastí ázerbájdžánské ekonomiky. Investice do jeho rozvoje a zvýšení jeho efektivity jsou jednou z hlavních cest k diverzifikaci ekonomiky.  

Ázerbájdžán v roce 2016 přijal strategický dokument zabývající se budoucností produkce a zpracování potravin. Strategie se zaměřila na rozvoj digitálních aplikací integrujících informace v zemědělství. Jejím hlavním výstupem bylo v roce 2019 založení Systému elektronických zemědělských informací, který má zvýšit transparentnost v sektoru a přiblížit inovace i malým a středním zemědělcům.

Ačkoliv je zemědělství vládou považováno za strategický sektor ázerbájdžánského hospodářství a investice do jeho efektivity se postupně zvyšují, tvořilo v roce 2021 pouze 6 % HDP země, byť v něm zaměstnáno 38 % obyvatelstva. Lze tak konstatovat, že vývoj agrárního sektoru prozatím oficiálně deklarované vládní zájmy o zvýšení produktivity výrazněji neodráží, a to především v důsledku pandemie Covid-19 a klimatických změn, které mají vliv na zhoršení zásobování vodou. 

Vláda pro ázerbájdžánské zemědělce připravila systém podpory. Zemědělci jsou oproštěni od platby veškerých daní, především daní z pozemků. Systém dotací pro zemědělce je od roku 2020 přehlednější a jednodušší.  Vláda v roce 2021 ve formě dotací převedla do zemědělství rekordních 1,8 % ázerbájdžánského HDP. Zemědělci při koupi nových strojů a systémů dostanou až 60 % z ceny produktu jako dotaci ze strany vlády, v případě nákupu dobytka se jedná o 50 %. Vláda zároveň poskytuje nízkoúrokové půjčky na pokrytí zbytku ceny. Podpora má napomoci stimulaci pro zavádění inovativních zemědělských a zahradnických technologií. Malí a střední zemědělci také dostávají peněžní náhrady odvíjející se od rozlohy jimi obhospodařované půdy.

Digitální technologie 

S výzvami se plánuje ázerbájdžánské zemědělství vyrovnat rozvojem zemědělských oblastí, v nichž žije 47 % obyvatelstva, pomocí digitálních technologií. Ministerstvo zemědělství společně s Ministerstvem životního prostředí připravilo společný akční plán podporující Zelené zemědělství.

Zapojování digitálních technologií do zemědělství je teprve na počátku, země tak stojí před výzvou, jak vyškolit do poptávaných systémů rolníky a zvýšit povědomí o možnostech, které efektivnější a k životnímu prostředí šetrnější technologie přináší. Nutnost situaci řešit si Ministerstvo zemědělství Ázerbájdžánu uvědomuje a společně s Organizací pro výživu a zemědělství Spojených národů zorganizovalo v květnu 2022 konferenci Vision for the Future: Transition to Digital Agriculture, na které se společně s představiteli států Zálivu a Střední Asie tématu věnovalo. Digitální technologie jsou pro ázerbájdžánské zemědělství novou příležitostí pro rozvoj zaměstnanosti, obchodu, životního prostředí i spolupráce se zahraničními partnery.

Výzvy, před nimiž zemědělství Ázerbájdžánu stojí, jsou v souvislosti se snahou o zvýšení jeho výnosnosti a docílení udržitelné potravinové bezpečnosti a následně i soběstačnosti nemalé. Agrární reformy provedené v Ázerbájdžánu, daňové úlevy pro zemědělskou činnost, liberalizace trhu se zemědělskými stroji a chovnými zvířaty vytvářejí rozsáhlé investiční příležitosti pro společnosti specializované na zemědělství.  Jsou poptávány technologie a projekty, které napomáhají zefektivnit nakládání s vodními zdroji a snížit spotřebu vody. Státní dotace na meliorační technologie a rekonstrukci zavlažovacích systémů činí 60 % z ceny zemědělci koupené technologie nebo stroje.  Soustavně probíhá také dekontaminace znečištěných vod a půd, aby mohly být využívány pro zemědělství. Důraz je kladen také na rozvoj digitálních aplikací, zemědělských databází, technologií pro správu velkého množství zemědělských dat či využití inovací pro automatizaci výroby.

V případě zájmu o více informací k příležitostem v zemědělství kontaktujte obchodně-ekonomický úsek Velvyslanectví České republiky v Baku e-mailem (commerce_baku@mzv.cz) nebo telefonicky (+994 12 436 85 55).