česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Žádost o nový cestovní pas

Čeští občané žijící dlouhodobě v Thajsku či Laosu mohou o cestovní pas požádat na Velvyslanectví České republiky v Bangkoku. Osobní účast je nutná.

O cestovní pas musí žadatel požádat osobně

 1. Za občana mladšího 15 let podává žádost zákonný zástupce. Osobní přítomnost dítěte je nutná pro zajištění otisků prstů (pouze u dětí starších 12 let) a podpisu (je-li dítě schopno se podepsat).
 2. Pro občana od 15 do 18 let je nutný písemný souhlas zákonného zástupce, a to buď za osobní přítomnosti při podání žádosti nebo písemně s úředně ověřeným podpisem.

K žádosti je třeba předložit:

 1. Platný doklad totožnosti (cestovní pas ČR nebo občanský průkaz).
 2. Doklad o jménu a příjmení, které má být uvedeno v pase (platný cestovní pas ČR nebo občanský průkaz, vdané ženy předkládají český oddací list).
 3. Doklad o státním občanství České republiky (platný cestovní pas ČR nebo občanský průkaz, anebo osvědčení o státním občanství ČR ne starší než 1 rok).
 4. V případě nezletilého občana narozeného v zahraničí český rodný list a osvědčení o státním občanství ČR.
 5. Jednu pasovou fotografii o rozměrech 50 x 50 mm. Ta musí splňovat náležitosti pasové fotografie, aby mohla být převedena do digitální podoby pro pořízení biometrických údajů. Bez vyhovující fotografii nelze žádost o cestovní pas nabrat!
 6. Konzulární poplatek se hradí při podání žádosti.

Vyhotovený cestovní pas je možno vyzvednout osobně:

 1. Na Velvyslanectví ČR v Bangkoku, kde byla žádost o pas podána.
 2. Na vydávajícím úřadě v ČR podle místa trvalého pobytu žadatele. O vyzvednutí cestovního pasu na vydávajícím úřadě v ČR je třeba požádat v okamžiku podání žádosti o cestovní pas.

Lhůta pro vyřízení žádosti je 120 dnů, nicméně v praxi je žádost vyřízena a cestovní pas doručen na zastupitelský úřad zpravidla v průběhu  60 dnů.

Platnost cestovního pasu s biometrickými údaji je 10 let, pro děti ve věku 5-15 let jen 5 let.

Podle § 32 odst. 1 písm. b) Zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech je držitel cestovního dokladu povinen odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní doklad. Z toho plyne:

 1. Dosavadní cestovní pas (jemuž má končit platnost či nemá již dostatek volných stránek) je po nezbytném přenesení thajského víza do nového cestovního pasu občan povinen odevzdat Velvyslanectví ČR v Bangkoku.
 2. Toto se týká i cestovního pasu, jehož platnost již skončila.
 3. Pokud občan odmítne vrátit neplatný cestovní pas, lze ho zadržet podle § 32 odst. 4 zákona č. 329/1999 Sb. a stíhat takové jednání jako přestupek podle §42b písm. g) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění zákona č. 62/2002 Sb.

Detailní informace o cestovních dokadech viz webová stránka Ministerstva vnitra ČR.

přílohy

Náležitosti pasové fotografie 67 KB PDF (Acrobat dokument) 27.5.2020