česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Czech POINT

Velvyslanectví České republiky v Bangkoku je pověřeným místem informačního systému Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál).

Co je třeba předložit?

Pro získání výpisu nebo učinění podání je třeba předložit tyto podklady:

 1. Doklad totožnosti
 2. Plná moc (v případě zmocněnce)
 3. Rodný list dítěte či soudní rozhodnutí (v případě zákonného zástupce)
 4. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o oprávnění zastupovat danou organizaci (v případě statutárního orgánu právnické osoby, vedoucího orgánu veřejné moci apod.). POZOR: Kopie dokladu či dokumenty uložené v mobilním zařízení nejsou akceptovány!
 5. Dokument ke konverzi (v případě konverze dokumentů; listinný či elektronický uložený na CD/DVD či v Úschovně)

U agend nevyžadujících ověření totožnosti žadatele nejsou výše uvedené doklady vyžadovány.

O co lze požádat?

Prostřednictvím služby Czech POINT lze požádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků a získat celou řadu úředních dokumentů. Služby Czech POINT lze rozdělit do těchto kategorií:

 1. výpisy z informačních systémů veřejné správy – např. výpis z Rejstříku trestů nebo Katastru nemovitostí
 2. podání vůči státní správě – např. ohlášení živnosti do registru živnostenského podnikání
 3. základní registry – např. výpisy ze základních registrů, nebo podání žádosti o změnu údajů
 4. datové schránky – např. žádost o zřízení datové schránky, žádost o zneplatnění přístupových údajů a vydání nových, atd.
 5. konverze na žádost a související služby – Úschovna a Centrální úložiště ověřovacích doložek
 6. zprostředkovaná identifikace osoby

Pro zhotovení ověřeného výpisu z obchodního či živnostenského rejstříku je nutné znát identifikační číslo (IČ) firmy či podnikatele.

Ověřený výpis z rejstříku trestů lze vydat jen na základě žádosti dotčené osoby, která musí předložit průkaz totožnosti (tj. občanský průkaz, cestovní pas, povolení k pobytu cizince na území ČR), v němž bude uvedeno rodné číslo.

Doba vyřízení:

Při předložení všech náležitostí a v případě aktuální dostupnosti systému je žádost vyřízena zpravidla na počkání.

Poplatek:

Konzulární poplatek závisí na konkrétní agendě a hradí se při podání žádosti v hotovosti v THB (položka 155b; v případě výpisu z Rejstříku trestů položka 162b; v případě podání podle živnostenského zákona navíc položka 24).

Důležité upozornění:

Výpisy získané na kontaktním místě Czech POINT na Velvyslanectví České republiky v Bangkoku jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro listinu vyžadovat ověření pro použití v zahraničí,  je nutné si listinu vyžádat přímo u vlastníka dané agendy v České republice (tj. např. výpis z Katastru nemovitostí na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z Rejstříku trestů přímo na Rejstříku trestů apod.)

Detailní informace:

Webová stránka Czech POINT