česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Datové schránky

Velvyslanectví ČR v Bangkoku jako kontaktní místo veřejné správy (Czech POINT) je prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek (ISDS).

Co je třeba předložit:

Fyzická osoba:

 1. Platný doklad totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz).
 2. Zastupuje-li žadatel jinou osobu, musí být touto osobou zplnomocněn na základě plné moci, která je sepsána za tímto účelem a je notářsky ověřená.

Podnikající fyzická osoba

 1. Platný doklad totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz)
 2. Veřejná listina dokládající oprávnění k podnikání (tj. statut), pokud žadatel není zapsán v Registru osob. Pokud je zapsán v Registru osob, je doklad totožnosti dostačující.

Právnická osoba:

 1. Platný doklad totožnosti (cestovní pas, občanský průkaz)
 2. Je-li právnická osoba zapsána v Registru osob a zároveň je žadatel u tohoto subjektu v Registru osob zapsán jako statutární zástupce, nejsou vyžadovány žádné další doklady. Pro subjekty, které v Registru osob zapsány nejsou, doloží žadatel veřejnou listinu dokládající zřízení či statut právnické osoby.
 3. Pokud žadatel není v Registru osob zapsán jako statutární zástupce dané právnické osoby, doloží své oprávnění jednat jejím jménem, a to např. plnou mocí, jmenovacím dekretem, zápisem z valné hromady apod.

Co lze na Velvyslanectví ČR v Bangkoku zařídit:

 1. Zřídit datovou schránku na žádost
  1. Většina žádostí o zřízení datové schránky fyzické osoby i podnikající fyzické osoby je na místě rovnou vyřízena a žadatel si odnáší potvrzení o zřízení datové schránky obsahující identifikátor datové schránky.
  2. V některých případech, zejména když žádost podává zmocněnec, a dále ve všech případech, kdy je k žádosti přiložena jakákoli listina, je žádost předána k posouzení Ministerstvu vnitra. V takové případě žadatel obdrží potvrzení obsahující číslo žádosti (číslo jednací).
 2. Požádat o nové přístupové údaje k datové schránce
  1. V případě, že osoba, která má oprávnění k přístupu do datové schránky, ztratí nebo zapomene své přístupové údaje, může požádat o jejich zneplatnění a vydání nových.
  2. První vydání nových přístupových údajů je zdarma. Pokud však jsou přístupové údaje vydávány na žádost uživatele opakovaně vícekrát během tří let, vybírá se za jejich vydání správní poplatek 200 Kč.
  3. V některých případech, zejména když žádost podává zmocněnec, a dále ve všech případech, kdy je k žádosti přiložena jakákoli listina, je žádost předána k posouzení Ministerstvu vnitra. V takovém případě žadatel obdrží potvrzení obsahující číslo žádosti (číslo jednací). Pokud je nutné vybrat správní poplatek, žadateli je písemně zaslána výzva k úhradě s uvedením čísla bankovního účtu. Žádost je následně vyřízena pracovníkem MV a v případě schválení jsou přístupové údaje odeslány poštou.
 3. Zneplatnit přístupové údaje
  1. Formulář Oznámení o zneplatnění přístupových údajů  slouží pro zneplatnění stávajících přístupových údajů k datové schránce a vydání nových. Použije se při ztrátě údajů, při zablokování datové schránky, nebo při nedoručení obálky s  přístupovými údaji.
  2. O zneplatnění přístupových údajů a vydání nových žádá fyzická osoba sama za sebe, případně prostřednictvím zmocněnce, který své zmocnění doloží plnou mocí. Plná moc musí být opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
  3. Zmocnění k převzetí přístupových údajů se nepřipouští. Přístupové údaje jsou vždy doručovány tak, aby je mohl převzít výhradně jejich držitel – tedy fyzická osoba (uživatel datové schránky), pro kterou byly vydány.

Co nelze na Vevlyslanectví ČR v Bangkoku zařídit:

Zjistit stav doručení přístupových údajů prostřednictvím České pošty (kdy byly zaslány, či na jakou adresu). Informace tohoto typu je možné získat pouze na Infolince datových schránek.

Doba vyřízení podání:

Většina žádostí o zřízení datové schránky fyzické osoby i podnikající fyzické osoby je na místě rovnou vyřízena a žadatel si odnáší potvrzení o zřízení datové schránky obsahující identifikátor datové schránky. V některých případech, zejména když žádost podává zmocněnec, a dále ve všech případech, kdy je k žádosti přiložena jakákoli listina, je žádost předána k posouzení Ministerstvu vnitra. V takové případě žadatel obdrží potvrzení obsahující číslo žádosti (číslo jednací).

Detailní informace k informačnímu systému datových schránek