česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID 19 - aktuální podmínky cestování do Thajska a návratu do ČR

K odletu do Thajska je třeba získat Thailand Pass v podobě QR kódu. Od 1. 5. 2022 se na očkované osoby nevztahují žádná karanténní opatření, neočkované osoby musí při odletu předložit negativní výsledek RT-PCR testu.

Závazné informace k podmínkám a požadavkům pro vstup do Thajska a všemu, co se týká Thailand Passu, může poskytnout výhradně Velvyslanectví Thajského království v Praze. Obsah tohoto článku je proto třeba brát jako orientační. Současně je třeba se řídit požadavky leteckých společností nebo zemí tranzitu.

Situace v Thajsku a s tím spojená opatření pro vstup cizinců, jejich pobyt a pohyb v Thajsku se vyvíjejí, přičemž situace může být někdy nepřehledná. Velvyslanectví ČR v Bangkoku zveřejňuje pouze informace schválené thajskými orgány a oficiálně zveřejněné ve věstníku thajské vlády.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VSTUP NA ÚZEMÍ THAJSKA

Před odletem do Thajska je třeba získat Thailand Pass (povolení ke vstupu ve formě QR kódu). Žádost se podává elektronicky přes http://tp.consular.go.th minimálně 7 pracovních dní před plánovaným odletem. K jeho získání je třeba do registračního systému nahrát:

  1. datovou stránku cestovního pasu
  2. potvrzení o absolvovaném očkování (a to 1. i 2. dávku, případně nahrát potvrzení o 2. dávce do systému 2x)
  3. cestovní zdravotní pojištění s minimálním pojistným plněním ve výši 10 000 USD pokrývající covid-19 splňující thajská kritéria (viz http://covid19.tgia.org/) s pojistnou smlouvou v anglickém jazyce.
  4. negativní výsledek RT-PCR testu ne starší než 72 hodin v případě neočkovaných osob či osob, které nejsou plně očkovány.

Děti mladší 18 let cestující se svými rodiči se do systému Thailand Pass registrují společně s rodiči, nikoliv samostatně.

QR kód je zasílán e-mailem a je třeba jej předložit jak při odbavení k letu tak při vstupu do Thajska. Upozorňujeme, že systém byl již několikrát napaden. Proto e-maily přijaté z jiných adres než těch s koncovkou @tp.consular.go.th or @consular.go.th neotevírejte a okamžitě smažte.

Více informací na webu Tourist Authority of Thailand

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OČKOVANÉ OSOBY

Za plně očkované jsou považovány osoby, které obdržely úplnou očkovací dávku minimálně 14 dní před započetím cesty. Očkované osoby musí být schopny předložit originál či kopii svého očkovacího certifikátu pro všechny očkovací dávky, včetně posilující.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NEOČKOVANÉ OSOBY

Osoby bez očkování nebo osoby, od jejichž plného očkování uplyne v době příletu méně než 14 dní.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TESTOVANÉ OSOBY

Při odletu do Thajska se negativním výsledkem testu musí prokázat pouze osoby neočkované nebo ty, které obdržely plnou očkovací dávku v období kratším než 14 dní před odletem.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM

Osoby, které prodělaly covid-19 mohou předložit potvrzení o prodělání nemoci spolu s potvrzením o absolvování 1 dávky očkování po prodělání nemoci. Pokud byly plně očkované před proděláním nemoci, jsou považovány za plně očkované.

Neočkované osoby, které prodělaly covid-19, nejsou považovány za plně očkované, a to i když disponují potvrzením o prodělání nemoci.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DĚTI

Děti do věku 12 let cestující společně s rodiči nemusí předkládat potvrzení o očkování.

Děti ve věku od 12 do 18 let musí předložit potvrzení o očkování alespoň 1  očkovací dávkou. Pokud však cestují společně s rodiči, povinnost předložit potvrzení o očkování se na ně nevztahuje.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ

Není vyžadován. K odletu do Thajska je třeba si vyřídit Thailand Pass (povolení ke vstupu ve formě QR kódu).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODMÍNKY NA MÍSTĚ

V Thajsku stále platí nouzový stav.

Nadále platí povinnost nosit ústní roušky ve všech veřejných prostorech venku i uvnitř, a to včetně rodinných příslušníků během cesty soukromým dopravním prostředkem. Absence roušky ve veřejném prostoru může být pokutována do výše 20 000 THB.

Dále je vyžadováno dodržování osobní hygieny a pravidel sociálního odstupu (social distancing), s nímž souvisí i zákaz  sdružování většího počtu osob.

Postupně dochází k obnovování vnitrostátní letecké dopravy a dálkové silniční a železniční dopravy.

Pohyb mezi některými provinciemi/okresy však může být i nadále omezen v důsledku aktuálních preventivních opatření, na silnicích se mohou vyskytovat policejní kontrolní stanoviště. Aktuální situaci je proto třeba vždy před cestou ověřit.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM

V případě pozitivního testu na covid-19 je povinná hospitalizace či hotelová karanténa v délce 10-14 dní dle rozhodnutí lékaře, a to i u bezpříznakových osob. Délka hospitalizace/karantény se počítá od přijetí do nemocnice. Pravidla léčby a zacházení s pacienty s covid-19 se stále upřesňují.

Na osoby, které byly v blízkém kontaktu s pozitivně testovanou osobou (a to i během letu), je zpravidla uplatňována povinná hotelová karanténa v délce 10-14 dní dle rozhodnutí lékaře. V hotelové karanténě mohou na základě rozhodnutí lékaře setrvat výjimečně i pozitivně testované osoby s žádnými či mírnými příznaky onemocnění.

Náklady na hospitalizaci či povinnou hotelovou karanténu v souvislosti s pozitivním RT-PCR testem nebo kontaktem s pozitivně testovanou osobou si cestovatel hradí sám či v rámci svého cestovního zdravotního pojištění.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: Důrazně doporučujeme všem cestovatelům, aby si se svou pojišťovnou předem ověřili, zda jim v případě pozitivního testu či kontaktu s pozitivně testovanou osobou náklady na hospitalizaci či povinnou hotelovou karanténu uhradí. S ohledem na případnou hospitalizaci/karanténu v důsledku pozitivního testu na covid-19 rovněž doporučujeme délku pojistného krytí nastavit tak, aby o 10-14 dní přesahovala původně plánovanou dobu pobytu.

Pokud se u někoho objeví symptomy nákazy koronavirem, platí povinnost nejpozději do tří hodin o svém stavu informovat thajské orgány. Testování na covid-19 probíhá v akreditovaných laboratořích.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRANZIT

Tranzit na lety mimo Thajsko je možný pouze na mezinárodních letištích Suvarnabhumi a Don-Mueng v Bangkoku za jasně daných podmínek a pouze do vybraných destinací.

Délka tranzitu nesmí přesáhnout 24 hodin a musí zahrnovat automatické přeložení zavazadel. Cestovatelé nesmí opustit tranzitní prostor.

Tranzitující osoby se nemusí registrovat do systému Thailand Pass.

Cestující však musí mít negativní výsledek RT-PCR testu ne starší než 72 hodin nebo potvrzení o plném očkovaní absolvovaném minimálně 14 dní před odletem. Dále pak cestovní zdravotní pojištění zahrnující covid-19 s krytím minimálně 50 tis. USD.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UŽITEČNÉ KONTAKTY

CALL CENTRUM pro žadatele o Thailand Pass (připravit si jméno, příjmení, číslo pasu a datum plánovaného příletu do Thajsk).

Velvyslanectví Thajského království v Praze

Thailand Pass - otázky a odpovědi

Tourism Authority of Thailand

Thajské ministerstvo zdravotnictví

Thajský imigrační úřad

Velvyslanectví ČR v Bangkoku

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR

Při návratu ze zahraničí od 9. 4. 2022 není třeba vyplňovat Příjezdový formulář ani předkládat doklad o bezinfekčnosti.

Nadále se však doporučuje ověřit si podmínky přepravy (včetně doložení bezinfekčnosti, tj. test, očkování, prodělání nemoci) přímo u sjednaného přepravce hromadné dopravy (letadlo, autobus, vlak).

Případné testy na covid-19 lze absolvovat ve státem akreditovaných laboratořích. Využít lze též nabídky společnosti VFS Global.

V souvislosti s cestováním do Thajska doporučujeme, abyste se registrovali v systému DROZD a věnovali pozornost platnosti svého cestovního zdravotního pojištění.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------