česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volba prezidenta České republiky 13. a 14. ledna 2023

Termín volby prezidenta České republiky byl vyhlášen na 13. a 14. ledna 2023 s případným druhým kolem 27. a 28. ledna 2023. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů lze velvyslanectví podat do 4. prosince 2022.

Na Velvyslanectví ČR v Bangkoku mohou volit občané zapsaní ve zvláštním seznamu voličů nebo s voličským průkazem.

1.

Volba prezidenta České republiky se uskuteční

dne 13. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a

dne 14. ledna 2023 od 8:00 do 14:00 hodin.

Případné druhé kolo pak

dne 27. ledna 2023 od 14:00 do 22:00 hodin a 

dne 28. ledna 2023 od 08:00 do 14:00 hodin.

2.

Přehled termínů a lhůt pro volbu prezidenta republiky

3. Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 73 je volební místnost na Velvyslanectví ČR v Bangkoku (71/6 Ruam Rudee Soi 2, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330), a to pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 73, tj. v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu, tj. v Thajsku a Laosu.
4. Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu voličů vedeného zdejším zastupitelským úřadem.
5. Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě své písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb, tedy do neděle 4. prosince 2022.
6. Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky.
7. Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz.
8. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.
9. České zákony prozatím neumožňují korespondenční volbu, volbu elektronickými prostředky ani hlasování v zastoupení.
10. Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.

 

Důležité termíny

Do 4. 12. 2022 lze předat nebo doručit písemnou žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem.

Dne 29. 12. 2022

začíná lhůta pro předávání voličských průkazů voličům.

Dne 6. 1. 2023

v 16:00 hodin končí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou.

Dne 11. 1. 2023 

končí lhůta pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu.
Dne 20. 1. 2023 v 16:00 hodin končí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu pro 2. kolo volby zaslané poštou nebo datovou schránkou.
Dne 25. 1. 2023 končí lhůta pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu pro 2. kolo volby.

 

Detailní informace o  volbě prezidenta 2023 naleznete na webu Ministerstva vnitra ČR.