česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Poslanecké sněmovny PČR 8 . a 9. října 2021

(Archivní článek, platnost skončena 10.10.2021.)

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční na Velvyslanectví ČR v Bangkoku v pátek 8. 10. 2021 od 14 do 22 hod. a v sobotu 9. 10. 2021 od 8 do 14 hod.

1.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční

dne 8. října 2021 od 14.00 do 22.00 hodin a

dne 9. října 2021 od 8.00 do 14.00 hodin.

Informace o způsobu hlasování v zahraničí

2.

Státní volební komise určila losem Ústecký kraj jako kraj, kterému budou podřazeny všechny zvláštní volební okrsky v zahraničí.

Seznam zaregistrovaných kandidátních listin v Ústeckém kraji

3. Místem konání voleb ve zvláštním volebním okrsku č. 73 je volební místnost na Velvyslanectví ČR v Bangkoku (71/6 Ruam Rudee Soi 2, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330), a to pro voliče, kteří mají bydliště ve zvláštním volebním okrsku č. 73, tj v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu, tj. v Thajsku a Laosu.
4. Hlasování bude umožněno voliči, který má bydliště mimo území České republiky, zapsanému do zvláštního seznamu voličů vedeného zdejším zastupitelským úřadem (§ 6 zákona o volbách).
5. Volič bude zapsán do zvláštního seznamu voličů na základě své písemné žádosti, doložené originálem, popřípadě ověřenou kopií dokladů potvrzujících jeho totožnost, státní občanství České republiky a bydliště v územním obvodu zdejšího zastupitelského úřadu. Žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů musí být zdejšímu zastupitelskému úřadu doručena nebo předána nejpozději 40 dnů před prvním dnem voleb (§ 6 odst. 5 zákona o volbách), tedy do neděle 29. srpna 2021.
6. Hlasování bude dále umožněno voliči, který předloží voličský průkaz a prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky.
7. Volič je povinen před hlasováním předložit k prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platný cestovní, diplomatický nebo služební pas České republiky anebo cestovní průkaz, nebo platný občanský průkaz (§ 19 odst. 4 zákona o volbách).
8. Volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech voleb.

 

Důležité termíny

Do 29. 8. 2021 lze podat žádost o zápis do zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem (§ 6 odst. 5 písm. a) zákona.
Dne 8. 9. 2021 jmenuje vedoucí Velvyslanectví ČR v Bangkoku předsedu a nejméně 2 členy zvláštní okrskové volební komise (§ 14g odst. 1 zákona).

Dne 23. 9. 2021

lze zahájit vydávání voličských průkazů voličům (§ 6a odst. 2 zákona).

Dne 1. 10. 2021

končí lhůta pro doručení žádosti o vydání voličského průkazu poštou nebo datovou schránkou (§ 6a odst. 2 zákona).

Dne 6. 10. 2021

končí lhůta pro osobní podání žádosti o vydání voličského průkazu na zastupitelském úřadu (§ 6a odst. 2 zákona).

Detailní informace o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR naleznete na webu Ministerstva vnitra ČR.

přílohy

Seznam zaregistrovaných kandidátních listin v Ústeckém... 54 KB PDF (Acrobat dokument) 27.8.2021

Informace o způsobu hlasování v zahraničí 207 KB PDF (Acrobat dokument) 5.10.2021