česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Volby do Senátu Parlamentu ČR - září 2022

(Archivní článek, platnost skončena 26.10.2022 / 07:15.)

Ve dnech 23. a 24. září 2022 se uskuteční volby do třetiny Senátu Parlamentu České republiky. Volební zákon při těchto volbách nepřipouští hlasování v zahraničí.

Seznam senátních volebních obvodů, v nichž se budou volby konat (pdf, 33 kB)

Volič zapsaný ve zvláštním seznamu voličů vedeném Velvyslanectvím České republiky v Bangkoku se však může voleb zúčastnit v místě svého trvalého bydliště v České republice, a to následujícími dvěma způsoby:

1. Když požádá Velvyslanectví ČR v Bangkoku o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů do 14. srpna 2022. Potvrzení o vyškrtnutí následně doloží přede dnem voleb obecnímu úřadu, v jehož územním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu, nebo okrskové volební komisi v den voleb. Okrsková volební komise na základě tohoto potvrzení dopíše voliče do výpisu ze stálého seznamu voličů a umožní mu hlasovat.

2. Když požádá Velvyslanectví ČR v Bangkoku o vydání voličského průkazu, a to osobně nebo 

  1. buď písemně (v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem nebo elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky) do 16. září 2022,
  2. nebo osobně do 21. září 2022 do 16 hod. SEČ

Velvyslanectví ČR v Bangkoku předá voličský průkaz nejdříve dne 8. září 2022, a to osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Volič může požádat osobně o vydání voličského průkazu také před případným druhým kolem voleb do senátu, které by se konalo ve dnech 30. září a 1. října 2022.

Podrobné informace o nadcházejících senátních volbách jsou umístěny na webové stránce Ministerstva vnitra ČR.