česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

ZAMĚSTNANECKÁ KARTA: registrace pro slosování termínů k podání žádosti v říjnu-prosinci 2022

Velvyslanectví ČR v Bangkoku bude ve dnech  22. - 26. srpna 2022 ve 13-15 hod. přijímat registrace pro slosování termínů k osobnímu podání žádostí o zaměstnaneckou kartu v období říjen-prosinec 2022

Systém slosovatelných registrací ke sjednání termínu osobního podání žádosti o zaměstnanecké karty

V březnu 2022 byl na Velvyslanectví ČR v Bangkoku zaveden systém slosovatelných registrací. Příští registrace budou přijímány za účelem sjednání termínů osobního podání žádosti v měsících říjen-prosinec 2022.

Z podaných registrací vylosuje Ministerstvo zahraničních věcí ČR na základě vládou stanovené kvóty pro příjem žádostí o zaměstnaneckou kartu  55 osob, kterým bude stanoven termín osobního podání žádosti v období říjen-prosinec 2022. Do slosování budou připuštěny pouze registrace podané v souladu s následujícími pravidly a termíny:

1) Registrace bude probíhat v těchto dnech a časech: 22. - 26. 8. 2022 vždy ve 13-15 hod.

2) Žadatel nebo jeho zmocněnec na základě plné moci se dostaví osobně na Velvyslanectví ČR v Bangkoku na adrese 71/6 Ruam Rudee Soi 2, Ploenchit Rd., Lumpini, Pathumwan, 10330 Bangkok.

3) Žadatel se může zaregistrovat za účelem stanovení termínu k podání pouze 1 žádosti o zaměstnaneckou kartu.

4) Zmocněnec může zaregistrovat pouze 1 žadatele.

5) Žadatel předloží doklad totožnosti a kopii datové stránky cestovního pasu. Zmocněnec kromě datové stránky cestovního pasu žadatele předloží plnou moc, svůj doklad totožnosti a kopii datové stránky svého cestovního pasu.

6) Žadatel/zmocněnec uhradí správní poplatek ve výši 1 000 Kč splatný v thajských bathech (cca 1 500 THB dle aktuálního směnného kurzu). Poplatek je nevratný.

7) Zaplacením poplatku je žadateli/zmocněnci vydán kontrolní kupón (potvrzení o zaplacení správního poplatku) s pořadovým číslem, které bude předmětem slosování. Zaplacením poplatku nevzniká nárok na přidělení termínu k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu.

8) O výsledku slosování nebudou registrovaní žadatelé přímo informováni (telefonicky, emailem ani jinak). Informace, zda-li byl určitý kupón vylosován, a konkrétní termín osobního podání žádosti budou zveřejněny pouze na webových stránkách Velvyslanectví ČR v Bangkoku (v článku Employee Card) nejpozději dne 16. 9. 2022. Velvyslanectví ke stejnému datu rovněž zveřejní pořadová čísla kontrolních kupónů, které nebyly vylosovány.

9) Pokud se vylosovaný uchazeč v takto zveřejněném termínu nedostaví, termín propadá.

 

Zdůrazňujeme, že registrace k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu probíhající ve dnech 22. 8. 2022 až 26. 8. 2022 nezaručuje, že žadateli bude přidělen termín k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu. Jedná se pouze o registraci uchazečů o přidělení termínu, ze kterých bude náhodně vylosováno 55 žadatelů, kteří budou následně prostřednictvím webových stránek velvyslanectví informováni o stanoveném termínu k podání samotné žádosti o zaměstnaneckou kartu

Dále upozorňujeme, že ani v případě podání žádosti o zaměstnaneckou kartu není zaručeno, že bude pobyt udělen. O žádosti rozhoduje Ministerstvo vnitra ČR, přičemž na udělení zaměstnanecké karty není právní nárok.

Výše uvedený systém je v souladu s ustanovením §  169f zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, a judikaturou Nejvyššího správního soudu (rozsudek ze dne 30. května 2017 čj. 10 Azs 153/2016).