česky  english 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Zaměstnanecká karta: Termíny na červenec-září 2022

Velvyslanectví ČR v Bangkoku nabírá ročně 220 žádostí o zaměstnaneckou kartu mimo programy ekonomické migrace. Termíny jsou přidělovány na základě systému slosovatelných registrací ke sjednání termínu podání žádosti o zaměstnaneckou kartu.

Rozpis termínů přidělených na základě Systému slosovatelných registrací ke sjednání termínu podání žádosti o zaměstnaneckou kartu a náležitosti k podání žádosti jsou zveřejněny primárně v článku Employee Card.

Rozpis termínů na červenec-září 2022

Rozpis termínů na květen-červen 2022

OBECNÉ INFORMACE

Dle nařízení vlády č. 233/2021 Sb. (pdf, 74 kB) je Velvyslanectví ČR v Bangkoku stanovena roční kvóta 280 žádostí o zaměstnanecké karty, z toho 220 míst na běžné zaměstnanecké karty a 60 míst na zaměstnanencké karty v rámci Programu vysoce kvalifikovaný zaměstnanec a Programu klíčový a vědecký personál. Uvedená kvóta je nepřekročitelná, tj. zastupitelský úřad nesmí přijmout více žádostí, než jak je stanoveno nařízením vlády. Daná kvóta je rozdělena rovnoměrně do 12-ti měsíců, přičemž případné nevyužité termíny se nepřevádějí do následujícího měsíce.

Zaměstnanecká karta se vydává pro konkrétní pracovní místo. Volná pracovní místa obsaditelná zahraničními pracovníky lze najít v centrální evidenci volných pracovních míst obsaditelných držiteli zaměstnanecké karty. Předpokladem pro podání žádosti o zaměstnaneckou kartu je mít číslo volného pracovního místa, tedy číslo, pod kterým je pozice evidována v centrální evidenci volných pracovních míst. Více viz informace na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.

Obecné informace o zaměstnanecké kartě:

Informační leták o zaměstnanencké kartě

SYSTÉM SLOSOVATELNÝCH REGISTRACÍ

Žádost o běžnou zaměstnaneckou kartu lze podat výhradně na základě předem přiděleného termínu. Termíny jsou přidělovány jednou za čtvrt roku na základě Systému slosovatelných registrací ke sjednání termínu podání žádosti o zaměstnaneckou kartu.

ROZPIS TERMÍNŮ K OSOBNÍMU PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Rozpis termínů přidělených na základě Systému slosovatelných registrací ke sjednání termínu podání žádosti o zaměstnaneckou kartu a náležitosti k podání žádosti jsou zveřejněny v článku Employee Card.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O ZAMĚSTNANECKOU KARTU

Detailní informace k podání žádosti o zaměstnaneckou kartu:

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo vnitra ČR

Žádáme žadatele, aby při podání žádosti o zaměstnaneckou kartu předložili dva sety dokumentů, a to jeden obsahující originály požadovaných dokumentů a druhý obsahující kopie těchto originálů.

Zastoupení žadatele o zaměstnaneckou kartu na základě plné moci během vízového řízení:

V řízení o žádosti o zaměstnaneckou kartu se může nechat žadatel zastupovat na základě písemné plné moci nebo plné moci udělené ústně do protokolu. V řízení může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. Plná moc musí vždy obsahovat podpis zmocnitele (tedy účastníka řízení). Dle správního řádu se písemnosti doručují pouze zástupci, s výjimkou případů, kdy má zastoupený v řízení něco osobně vykonat.

Zmocněný zástupce může v průběhu řízení o žádosti o zaměstnaneckou kartu komunikovat s Velvyslanectvím ČR v Bangkoku prostřednictvím datové schránky Ministerstva zahraničních věcí ČR (identifikátor DS e4xaaxh). V průvodním dopise je třeba uvést, že je zásilka určena pro Velvyslanectví ČR v Bangkoku a číslo jednací spisu, pokud jej zástupce zná.

POVINNÉ ADAPTAČNĚ-INTEGRAČNÍ KURZY

Každý cizinec, kterému bylo od 1. ledna 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území, je povinen absolvovat adaptačně-integrační kurz, a to do jednoho roku ode dne převzetí průkazu o povolení k pobytu.

přílohy

Zamestnanecka_karta_letak_cestina_2 314 KB PDF (Acrobat dokument) 19.6.2014

Rozpis termínů květen-červen 2022 376 KB PDF (Acrobat dokument) 29.3.2022

Rozpis termínů červenec-září 2022 386 KB PDF (Acrobat dokument) 3.6.2022